Krisetid og alkoholforbruk

Klikk for stort bilde Det er mange råd og regler man bør følge om dagen. Ett av dem kan være å dempe alkoholinntaket.

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte de sårbare blant oss og hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene er omfattende og griper inn på nært alle arenaer i samfunnet og medfører betydelige endringer i livet for de fleste av oss.  

Annerledes hverdag

Stengningen av skoler og barnehager medfører gjennomgripende erindringer for mange familier. Foreldre er hjemme med barn hele dagen og skal ivareta deres behov. Det er krevende å organisere hjemmekontor for voksne med hjemmeskole for barn samtidig. Noen er permittert fra jobb, og andre frykter for å bli det. En del av oss vil oppleve uro, og usikkerhet og frykt som følge av den pågående situasjonen.

Kos deg med måte

Alkohol er et velkomment avbrekk for mange, og det er ikke noe galt i å ta seg et glass for kosens skyld. Men også når det kommer til alkoholbruk er det klokt å holde seg til hverdagsvanene.

Ikke skru opp forbruket, selv om du har hjemmekontor eller er permittert fra jobben. Et ekstra glass for å takle kjedsomhet, tristhet eller stress kan være starten på et ekstra problem.

Dette er heller tiden for å bruke alkovett og tenke seg ekstra godt om før du åpner flaska – særlig om du har barn hjemme.

Alkohol og korona

For folk som må holde seg hjemme, og ikke forventes å møte på arbeidsplassen hver dag, kan det være fristende å kose seg litt ekstra. Det er imidlertid mange grunner til å være forsiktig med alkoholbruken nå. Vi forteller deg om de viktigste grunnene til moderasjon nå.
Alkohol og stress

Det er ikke så lurt å ty til alkohol for å dempe stress og angst, selv om noen opplever at det fungere godt. Selv om alkohol gjerne kan medføre en opplevd kortsiktig reduksjon i stress, er det mye som peker i retning av at stresset raskt kommer tilbake med økt styrke, selv ved moderat inntak.

I denne tiden som mange nok kjenner på forhøyet stress, angst og uro blir det derfor særlig viktig at vi søker å finne andre måter å regulere uroen og ha det godt sammen. Særlig viktig er dette for barna, som nå trenger at foreldrene er våkne og tilstede for akkurat deres behov i denne tiden.

 

Er du engstelig? - Psykososial telefontjeneste

Alkohol og søvn

Alkohol medfører redusert søvn og søvnkvalitet, tidligere oppvåkning om morgenen, og tiltagende tretthet over tid. Dette kan medføre økte vansker med å ivareta struktur og rutiner i hverdagen i en tid dette er særlig viktig.

Dertil medfører gjerne tretthet og bruk av alkohol seg selv en økt sårbarhet mot å fatte dårlige avgjørelser og mot å håndterer situasjoner dårligere enn en ellers vill gjort.

Dette kan igjen medføre uheldige konsekvenser eller negative spiraler for den enkelte og for familien.

Alkohol og psykiske lidelser som angst og depresjon

Alkohol kan gi en opplevelse av å dempe angst og lindre depressive plager. Det er likevel klart at overdrevet alkoholbruk relativt raskt vil virke motsatt og heller bidra til å øke psykisk strev enn å redusere det. Dette gjelder også mer moderat bruk over tid.

Alkohol som mestringsmekanisme vil aldri kunne løse underliggende vansker, og problemene vedvarer når effekten av alkoholen avtar.  Det er lurt å finne nye måter å håndtere situasjonen på. Alkohol kan stå i veien for å finne gode mestringsmekanismer.

Husk på barna

Det er grunn til bekymring for barn som lever i hjem med voksne som strever med rus eller psykisk helse. Alkohol er forbundet med dårligere impulskontroll, og mange tilfeller av vold i hjemmet skjer i forbindelse med rus.

Utfordringer for barn

Husk at denne tiden også er særlig utfordrende for barna våre. De er tatt ut av sin vante situasjon, isolert fra venner og det er lagt en rekke begrensninger på deres utfoldelse som de ikke er vant til. Dertil får barn i forskjellige aldre med seg deler av hva som foregår og mange barn og unge kjenner nok vel så mye på frykt, stress og uro som voksne.

I denne tiden er det særlig viktig at vi voksne tar ansvar og er der for våre barn.

Vi bryr oss i Horten

Skap hygge og trygghet

Videre vil vi understreke hvordan barn i denne tiden trenger at vi voksne er på vårt beste og hjelper de å forstå og finne måter å takle utfordringene vi står overfor. Husk da at vi som voksne er barnas eneste modeller for hvordan dette kan gjøres. Se om vi i denne tiden kan finne rom for å skape ekstra familiehygge, og prioriteter barnas trygghet, sikkerhet og følelser.  

Til de som sliter

Dersom du, eller noen du bor sammen med sliter med å håndtere situasjonen, eller dere mistenker at alkoholforbruket går utover familien, kan du få hjelp fra fastlegen din eller fra enhet rus og psykisk helse i kommunen. Du kan også kontakte barnevernstjenesten.

Alkohol og eldre

De eldre blant oss er mer isolert nå. De er en egen risikogruppe som samfunnet nå beskytter med de strenge tiltakene. Lite kontakt med venner og familie kan føre til ensomhet. Dersom alkoholinntaket øker, kan det være forbundet med risiko for sykdom, skader og ulykker.

Alkohol selv i moderate menger, vil over tid kunne påvirke helsa negativt. Det gjelder uavhengig av korona.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284