Koronaviruset

Klikk for stort bildeVi har noen viktige råd til deg som innbygger om koronaviruset - og ber deg som innbygger å vise hensyn til de sårbare av oss i samfunnet som trenger at vi gjør det vi kan for å hindre smittespredning. Vi må fortsatt vaske hender, følge hygienerådene - og holde 1 meter avstand til folk rundt oss! Dersom vi alle er flinke og følger disse tre reglene vil vi kunne hindre smittespredning av korona!

Hva holder åpent under korona-krisen?
Område Åpent eller stengt Mer informasjon
Barnehager Vanlig åpningstid * Det er laget en smittevernveileder for barnehagene og det gis opplæring slik at barnehageeiere og ansatte får tydelige og konkrete råd om hvordan de skal forholde seg på en smittevernfaglig trygg måte.
Bibliotek Åpent * * Man, ons og fre kl. 10-16. / tir. og fre kl. 10-18 Lørdagsåpent kl. 10-15 fra 23. mai. Biblioteket følger gjeldene retningslinjer fra myndighetene.
Bobilparkering Åpent * Åpnet med føringer fra 20.05. Det forventes at virksomhetene har gode internrutiner for smitteverntiltak som inkuderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater ved alle fellesarealer. For øvrig må gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet følges.
Campingplasser Åpent * Åpnet med føringer fra 20.05. Det forventes at virksomhetene har gode internrutiner for smitteverntiltak som inkuderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater ved alle fellesarealer. For øvrig må gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet følges.
Gjestehavn Åpent * Åpnet med føringer fra 20.05. Det forventes at virksomhetene har gode internrutiner for smitteverntiltak som inkuderer hyppig renhold av alle kontaktpunkter og flater ved alle fellesarealer. For øvrig må gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet følges.
Helsestasjon på Rådhuset Åpent Normal drift med følgende begrensninger: barnet må være friskt, ingen søsken kan være med, gravide kan ikke ha med partner og kun en forelder kan være med.
Helsestasjon for ungdom Åpent Tirsdager 16.00-18.00. Følg restriksjonene på helsestasjonen.
Helsetjenester Åpent * Tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre med en-til-en-kontakt kan møte pasienter dersom bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt
Hytta Velkommen på hytta.
Idrettsanlegg Åpent* * Bare utendørs. Tilgang på toaletter, men ikke garderober/dusj. Idrettslagene er selv ansvarlige for at Helsedirektoratets anbefalinger blir fulgt.
Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus Åpent. Sjekk www.bakkenteigenkulturhus.no for arrangementer. Det er tillatt for kultur og idrettsarrangementer med en ansvarlig arrangør inntill 200 personer der avstandsbestemmelsen på 1 meter må kunne overholdes.
Kulturskolen Stengt for sommeren
Offentlige toaletter Økt renhold av toalettene
Parken, lekepasser og næranlegg Åpent* * Følg de generelle råde om smittevern. Hold avstand
Servicetorget på Rådhuset Åpent som vanlig 08.00-15.00 hver hverdag.
Skole og SFO Vanlig åpningstid. Egne smitteverntiltak for å hindre smittespredning
Svømmehallen Åpen fra 15. juni Sjekk egne åpningstider
Sykehjem, besøk Åpent for begrenset besøk Det er mulighet for besøk ute etter avtale mellom kl. 11-13 og 17-18. Maks 20 minutter og 2 personer, ikke barn. Det er også mulighet for videosamtale.
Vigsel Åpent

Følg med på siste nytt fra nasjonale myndigheter

Sjekk alltid folkehelseinstituttets nettsider for sist oppdaterte informasjon, råd og anbefalinger. og www.helsenorge.no/koronavirus

Følg også med på de siste beslutningene fra regjeringen.

VIKTIGE PRINSIPPER

 1. Alle har et selvstendig ansvar for å følge lovverket og anbefalingene
 2. Næringslivet og kulturarrangører har et selvstendig ansvar for å følge lovverket.
 3. Horten kommune har ikke anledning til å gi dispensasjon fra kravene. Nasjonale lover og forskrifter gjelder hele landet, og kommunen eller kommunelegen har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra kravene.

Hold avstand

Helsedirektoratet har anbefalt følgende om å holde avstand. Sjekk også www.helsenorge.no
1. Hold minst én meters avstand

Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst en meters avstand til hverandre. Husk å vaske hendene og følg hygienereglene!

 • Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand.
2. Maks 20 personer i private lag

Helsemyndighetene anbefaler at vi er maks 20 personer samlet i private arrangementer. 

3. Karantene og isolasjon

Husk:

 • 10-dagers karantene for deg som har vært i nærkontakt med en som er syk eller blir syk i løpet av  24 timer etter at dere sist hadde kontakt. (§§ 8 og 3).
 • Er du syk skal du i hjemmeisolasjon. Du skal ha vært symptomfri i tre døgn og det må være åtte døgn siden du fikk symptomer.
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har egne sider om karantene og isolasjon

 

Beredskapstelefon for barn og unge

Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange. Barn-og familietjenesten er tilgjengelig for deg som trenger noen å prate med.

Du kan ringe hver dag på 975 50 479 og 975 50 267 mellom 10.00 og 16.00. 

Alarmtelefonen for barn og unge 

Alarmtelefonen for barn og unge som trenger å melde fra om vold, overgrep eller omsorgssvikt til barnevernet har gjennom påsken også døgnåpen chat. Alarmtelefonen har nummer: 116 111. 

Vi kan komme til å trenge helsepersonell 

Horten kommune kan få bruk for deg. Ordfører Are Karlsen oppfordrer alle sykepleiere, leger og andre med helsefaglig kompetanse om å registrere seg som en tilgjengelig ressurs.

Er du engstelig? Psykososial telefontjeneste

Vi har opprettet en egen psykososiale telefontjeneste som er åpen mellom 09.00 og 16.00 på alle hverdager. Telefonen betjenes av fagpersoner innen psykisk helse. Hit kan du ringe hvis du kjenner deg engstelig og du trenger noen å snakke med. 

Telefonnummer: 409 11 808 - psykososial telefontjeneste. 

Informasjonsfilm til barn (og voksne)

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm som gir god informasjon både til barn og voksne.

Sjekk den ut og bli litt klokere. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284