Vannmåleravlesning

Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning på tilsendt SMS eller avlesningskort, innen fastsatt frist. Manglende avlesning medfører merarbeid for kommunen, som igjen påvirker kostnadsnivået. Mottar kommunen ikke svar på avlesningen, vil det vurderes å sende ut personell for avlesning eller det beregnes ett estimert/stipulert forbruk. Dersom kommunen må sende ut personell for avlesning eller stipulere ett forbruk fører dette til en avgift som belastes abonnenten.

Vannmåleravlesning med SMS

Innsamling av vannmåleravlesning skjer via utsending av SMS og svar via SMS eller leseav.no.

Orientering om SMS-avlesning. (PDF, 372 kB)

Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

Hvordan foregår en vannmåleravlesning?

Du får varsel på SMS

I månedsskiftet november/desember vil det gå ut en SMS til huseier om å lese av vannmåleren.

Avsender vil være et 14-sifret nummer som er unikt for deg. Det vil derfor ikke være mulig å videresende SMS. Dette er nødvendig for at avlesningen skal registreres på riktig måler.

Slik gjør du:

 1. Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
 2. Svar på SMS-en du fikk med tallene som stod på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.

Se en instruksjonsvideo som viser hvordan du kan lese av vannmåleren din. 

Se informasjon om din vannmåler på Min side

Logg inn for å finne mer informasjon om vannmåler, fordeling av forbruk, historisk forbruk, og gebyrgrunnlag for gjeldende periode.

Logg inn på Min side

Har du flere vannmålere?

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en SMS per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.

Du kan ikke svare på samme SMS-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt SMS for flere målere, må du svare med en avlesning per SMS.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme SMS, er kun det siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny SMS.

Du kan fortsatt svare på mottatt SMS, selv om fristen for avlesning er overskredet, men det må gjøres innen 10 dager.

Ikke svart innen fristen?

Dersom huseier fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-SMS, sendes brev via Altinn eller til huseiers valgte digitale postkasse.

I brevet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på leseav.no.

Noen huseiere opplever problemer med å åpne brevet dersom man har en app for digital postkasse. Man må da åpne brevet direkte i nettleseren sin.

Dersom huseier ikke åpner brevet i Altinn innen 48 timer, sendes brevet til trykking og huseier vil da motta brevet i papirformat.

Rapportering av målerstand kan fortsatt gjøres på leseav.no, eller du kan fylle ut en svarslipp og sende i posten. Horten kommune betaler porto for brev.

Har huseier valgt en annen digital postkasse enn Altinn, vil brevet ikke gå til trykk. Man må derfor åpne brevet i sin digitale postkasse for å finne informasjonen man trenger for å registrere avlesning på leseav.no

Dersom vi ikke mottar avlesning av vannmåler, vil forbruket bli estimert/stipulert. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284