Eierskifte

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det vil si at kommunale gebyrer følger eiendommen og ikke eier.

Ved salg av eiendom mottar ikke selger en sluttavregning. Kjøper av en eiendom mottar oppgjøret i sin helhet ved første termin påfølgende år. Dvs. dersom betalt forskudd er høyere/lavere enn reelt forbruk vil nåværende eier få overskytende/ merforbruk avregnet på faktura for første termin påfølgende år. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg imellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Horten kommune for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284