Vannforsyning

Horten kommune distribuerer vann fra Vestfold Vann IKS (VV) på Seierstad. Det innføres vanningsrestriksjoner i sommermånedene.

"Leveringsvilkår Drikkevann" er politisk vedtatt. Det samme er "Bestemmelser om midlertidig tilknytning" og "Bestemmelser om bruk av vannmåler". Ved installering eller utskifting av vannmåler, benyttes egen vannmåleranmeldelse. (PDF, 205 kB)

Vannmengder/abonnenter:

Ved vanlig drift leverer vannverket ca. 3.000.000 m3 vann hvert år til kommunens ca. 9.500 abonnenter . Vannet leveres av Vestfold Vann IKS på Seierstad (Larvik). Horten kommune kan forsynes med både Farris- og Eikeren-vann.

Horten kommune ønsker å varsle abonnentene så fort som mulig ved betydelige endringer i kvalitet eller mengde. Dette gjøres på SMS til en eller flere adresser. For at alle med interesse i den aktuelle eiendommen skal motta melding, er vi avhengig av at aktuell mobiltelefon er registrert på adressen. Kontaktopplysninger må derfor legges inn på Servicevarsling. Framgangsmåte ved registrering av telefonen på adresse finner du her.

Vestfold Vann har helkontinuerlig lekkasjeovervåking og søk. Lekkasjer blir derfor raskt registrert og de er behjelpelige med på lokalisere lekkasjen både på kommunalt og privat nett. Alle henvendelser om hjelp til lokalisering av mulig lekkasje skal gå om Kommunalteknisk Planavdeling.

Lekkasje på ledningsnett utgjør ca 20% av vannmengden vi kjøper. Disse kostnadene fordeles på alle abonnenter og det er derfor god økonomi å holde lekkasjen på et så lavt nivå som mulig. Dette er nærmere omtalt i leveringsvilkårene.

Ledningsnett:

Kommunen anlegg består pr. dato av ca. 106 km jern/stålledninger, ca. 32 km pvc-ledninger og ca. 9 km med pel-ledninger.
Plasseringen av de kommunale ledningene fremgår på kommunalt vannverkskart. Også en del private stikkledninger er registrert digitalt.

Høydebassenger:

Horten kommune har etablert 2 store høydebassenger som opprettholder sikkerheten i vannforsyningen og brannvannberedskapen.
Basseng for Horten sentrum, Falkensten, Kirkebakken og Åsgårdstrand 
har 2 kammer med til sammen 12.000 m3, mens basseng for Skoppum og Nykirke rommer 8000 m3.
Dette tilsvarer ca. 3 døgns reservevannforsyning ved normalforbruk for kommunen.

Leveranseerfaringer:

Erfaringene med kontinuiteten i vannleveransene fra VIV er svært gode. Det har ikke vært ukontrollerte avbrudd i leveransene siden oppstarten i 1975.

Vannkvalitet fra VV:

Vannkvaliteten tilfredsstiller gjeldende normer. Se forøvrig VV sin egen hjemmeside.

Private vannledninger og vannforsyning:

Kommunen eier og drifter alle hovedledninger mens anboringer på kommunal ledning og ledninger fram forbruker er private.

Eiendommer med private drikkevannskilder må selv bekoste alt av utstyr, vannledninger, analyseresultater av vannprøver og oppgradering/utskiftning selv. Kommunen ønsker tilbakemelding på alle private drikkevannskilder slik at dette kan legges inn i kommunens ledningskartverk. Ring kommunalteknisk planavdeling på 33 08 50 00 for tilbakemelding.

Eiendommer med privat vannforsyning kan søke om å tilknytte kommunal ledning dersom denne ligger i nærheten.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284