Drift og vedlikehold - vann og avløp

Horten kommunes drifter og vedlikeholder vann- og avløpsledninger, renseanlegg og pumpestasjoner. 

Ved akutte hendelser på vann og avløp - ring kommunens vakttelefon:  tlf.  97 55 02 00

Hva gjør pumpestasjoner og renseanlegg?

Pumpestasjoner transporterer og renseanleggene renser avløpsvannet og kloakken i Horten, Nykirke og Åsgårdstrand.

Avløpsvannet / kloakken kommer fra kommunens innbyggere, butikker og arbeidsplasser som er knyttet til det kommunale avløpsledningsnettet. 

Hvor er det renseanlegg og pumpestasjoner?

Falkensten renseanlegg:

Med følgende pumpestasjoner tilknyttet:

 • Apenes pumpestasjon
 • Bankløkka Pumpestasjon
 • Rørestrand Pumpestasjon
 • Roklubben pumpestasjon
 • Kanalen Pumpestasjon
 • Lystlunden Pumpestasjon
 • Fergehavna pumpestasjon
 • Moloveien Pumpestasjon
 • Vollen Pumpestasjon
 • Holtandalen pumpestasjon
 • Havnevesenet Pumpestasjon
 • Bromsveien Pumpestasjon
 • Sandeelva Pumpestasjon
 • Langgrunn Pumpestasjon
 • BSMA pumpestasjon
 • Bekkajordet pumpestasjon
 • Strandparken Pumpestasjon
 • Oppstillingsplass fergehavna  p.s.
 • Bakkebukta Pumpestasjon
 • Løvøya Pumpestasjon
 • Flyfabrikken Pumpestasjon
 • Sælavika Pumpestasjon
 • Vadfiskerstua Pumpestasjon
 • Viulsrød Pumpestasjon
 • Pluggen Pumpestasjon
 • Hallingstad Pumpestasjon
 • Fyrmesterveien pumpestasjon

 

Åsgårdstrand renseanlegg:

Med følgende pumpestasjoner tilknyttet:

 • Adal Pumpestasjon
 • Badeparken Pumpestasjon
 • Jutestranda Pumpestasjon

 

Nykirke renseanlegg:

Med følgende pumpestasjon tilknyttet:

 • Nykirke Pumpestasjon

 

Hva renser et renseanlegg?

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet bort sitt avløpsvann til et renseanlegg. I tillegg skal det renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Kvaliteten på renset avløpsvann er underlagt strenge kontroller under et akkreditert prøvetakingsorgan. Dette for å sikre at kvaliteten på renset avløpsvann er av høy kvalitet.

Avvannet kloakkslam fra renseanleggene blir hygienisert ved bakteriefjerning og stabilisert ved luktfjerning. Etter dette blir slammet spredd og gjenbrukt på jordbruksarealer. 

Før kloakkslam tillates benyttet på jordbruksarealer må det godkjennes med en kvalitetskontroll med hensyn til bl.a. innhold av tungmetaller. 

Hva kan du kaste i do?

DOVETTREGLER

Dette skal i do/wc:

 • Bæsj, tiss og dopapir

Dette skal IKKE i do/wc:

 • Q-tips, våtservietter, vaskekluter
 • Fett tetter igjen avløpsrørene

Fjern fettet:

 • Stivnet fett skal i avfallsbøtta eller sammen med matavfallet.

Ha en bøtte ved toalettet:

 • Kjøp en liten avfallsbøtte til badet, den kan du benytte til Q-tips, våtservietter og annet avfall som ikke skal i do.

 

   

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 97550155
Normann Christensen
Driftsleder renseanlegg og pumpestasjoner
Mob: 96226954

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284