Slamtømming

Tømming av septiktanker, tette tanker og lignende

Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende skal normalt utføres hvert annet år. Det er inngått avtale med Hof Miljøservice AS om utførelse av denne tjenesten fra november 2017.

For bestilling av tømming, utenom rutinetømming på fastsatt frekvens, kan de treffes på telefon 33 05 82 23 eller e-post: hof@hofmiljoservice.no. For akutte henvendelser, benytt telefon.

Dersom det tidligere er sendt ut varsel om kortslutning av septiktank tilknyttet kommunalt nett, blir denne ikke tømt av kommunen. Eier må da selv bestille og bekoste tømming. Ved ønske om fast frekvens på tømmingen, kan dette avtales med Horten kommune.

Alle anleggseiere er pålagt å benytte Horten kommunes leverandør av tømmetjenester. Dette følger av forurensningslovens §26 og lokal «Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker, fettavskiller m.v. og for gebyr».

Ved behov for spyling av rør

Ved tømming av tanken kan det vise seg at de private rørene er tette og det er nødvendig å spyle de. Dette er en tjeneste der anleggseier står fritt til å velge annen leverandør etter eget ønske og operatør skal opplyse om dette. Dersom Hof Miljøservice utfører tjenesten, vil faktura på både tømming av tank og spyling av rør bli tillagt de kommunale gebyrene ved neste termin.

Ekstratømming

Tømming utenfor normal tømmefrekvens, vil bli fakturert anleggseier sammen med eventuelle tillegg for medgått tid og spyling og utrykning.

Kontakt

Thomas Kirkhus
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling
Mob: 45273707

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284