Nedgravde oljetanker

Fargerikt oljesøl på asfalt - Klikk for stort bilde Fra og med 1. januar.2020 er det forbudt å fyre med fossilt brensel. Det vil ikke lenger være tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.

Du har da noen valg:

 • Konvertere oljefyren din til f.eks. biofyringsolje eller bioparafin. 
 • Gå over til andre varmekilder og slutte å bruke fossilt brensel.

Fjerning av oljetanker

Her har vi samlet en del informasjon om tømming av oljetank og hvor den kan leveres.
Tilskudd ved fjerning av oljetank

Fram til 31. desember 2019 ga Enova støtte til fjerning av oljetank om man samtidig la opp til annen fornybar oppvarming. 

Horten kommune ingen tilskuddsordning ved fjerning av oljetank eller tilhørende utstyr.

Jeg har en gammel oljetank. Hva gjør jeg?

Når oljetanken din er tatt ut av bruk må den sikres i henhold til forurensningsloven § 7.

Dette gjør du

 • Kontakt firma for tømming og rengjøring av tanken.
 • Grav opp oljetanken og lever den på lovlig mottak med tillatelse etter forurensningsloven.

Du kan også gjøre dette

 • Dersom tanken er nedgravd: fylle den med rene masser/egnet materiale. Tanken skal også sikres mot uønsket påfylling.

Krav om tømming og rengjøring av tank

Krav om tømming og rengjøring gjelder også oljetanker som ikke er nedgravd, men her er Fylkesmannen og Miljødirektoratet myndighet.

Horten kommune kan ikke kreve at du graver opp og leverer inn oljetanker som er tømt og rengjort,  men det er flere fordeler ved å gjøre det:

 • Fjerning av nedgravd oljetank er den aller sikreste måten å sikre at det ikke har skjedd forurensning av olje til grunnen. Som huseier er du ansvarlig dersom grunnen forurenses, selv om det ikke oppdages med en gang.
 • En tømt og rengjort oljetank er å definere som avfall, og bør leveres til gjenvinning.
 • En nedgravd oljetank som blir liggende og fylles etter tømming og rengjøring, vil kunne skape større arbeid dersom denne må fjernes senere på grunn av utbygging eller annen opparbeiding på eiendommen.
Hvilke firmaer kan tømme og rengjøre oljetanken min?

Her er en oversikt over firmaer som tømmer og rengjør oljetanken din.

Eller så kan et søk på Internett med bruk av ordene «oljetank», «sanering» og «Vestfold» gi deg resultater.

Hvorfor må tanken tømmes og rengjøres?

Selv om tanken er tom vil det alltid være oljeslam og rester igjen. Oljerester skal tømmes og leveres godkjent mottak. Dette vil firma som du engasjerer ta seg av, og firma har da ansvaret og risikoen for jobben de gjør. Du som huseier overlater da ansvaret til firmaet.

Tanken skal også rengjøres etter at den er tømt. Dette er blant annet. for å sikre at så mye som mulig av oljerestene leveres godkjent mottak. Tanken må rengjøres og gjøres gassfri for at det kan utstedes et eksplosjonssertifikat for tanken. Dette sertifikatet er gyldig i 24 timer (på grunn av dannelse av gasser), og skal følge med når tanken leveres til lovlig mottak. Husk derfor å levere tanken innen et døgn etter den er tømt og rengjort. Hør med din lokale gjenvinningsstasjon før du reiser for å levere oljetank for hvilke betingelser de stiller før levering

Hvorfor må tanken fylles igjen?

En nedgravd oljetank vil med tiden svekkes og tilslutt kollapse. Dersom oljetanken er nedgravd eller står slik til at konstruksjoner og/eller bygning blir svekket når tanken kollapser og for å unngå uhell, skal tanken fylles for å unngå at dette skjer.

Hvor kan jeg levere oljetanken?

Oljetank som er tømt og rengjort med gyldig sertifikat for rengjøring skal leveres på lovlig mottak. Dette gjøres normalt av firma som har hatt arbeidet med oppgraving av tanken.

Skoppum gjenvinningsstasjon tar imot hele oljetanker inntil 1000 liter. Ståltanker sorteres som metall, mens glassfiber sorteres som restavfall. Ta alltid kontakt med personalet før levering.

Tanker over 1000 liter må leveres på annet lovlig mottak, for eksempel Ragn Sells på Borgeskogen.

Tilbakemelding til kommunen

Eier av oljetank er ansvarlig for at tilbakemelding om konvertering, fjerning eller igjenfylling sendes kommunen. Vanligvis er det firma som pleier å sende inn denne informasjonen til kommunen, men huseier er til sist ansvarlig for at dette er gjort.

Tilbakemelding gjøres til Horten kommune på e-post postmottak@horten.kommune.no eller Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten.

Jeg har flere spørsmål!

Om du har spørsmål som ikke er besvart ovenfor, eller har lyst til å lese mer om temaet henviser vi til Miljødirektoratets temaside om nedgravde oljetanker.

Kontakt

Guro Horvei
ingeniør forurensning

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284