Betaling av parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Her finner du informasjon om hvordan du skal betale parkeringsgebyr/kontrollsanksjon og betalingsfrister.

KONTROLLSANKSJON OG PARKERINGSGEBYR

Betaling av kontrollsanksjon og parkeringsgebyr gjøres til kontonummer oppgitt på ileggelsen. Husk å benytte KID. Ved betaling med KID vil betalingen automatisk bli registrert på saken. Om KID ikke benyttes vil betalingen ligge i et venteregister til vi får oppklart hvilken sak betalingen gjelder for. Man kan da i mellomtiden risikere å motta purring med forhøyelse som blir sendt til eier av kjøretøyet.

Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato.

Etter Vegtrafikkloven § 38 kan kommunen selge kjøretøyet til dekning av beløp. Betalingsfristen må overholdes selv om det påklages på parkeringsgebyr.

Betaling av parkeringsgebyr/kontrollsanksjon til konto 1503.53.43668. HUSK Å BENYTTE KID. Betaling kan også gjøres ved rådhustorget.

Satser på gebyr og kontrollsanksjon:

Kontrollsanksjon: kr.300,- 600,- og 900,-

Parkeringsgebyr: kr. 900,-

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284