Betaling på avgiftsparkering

På Horten kommune sine avgiftsregulerte plasser kan du  bruke flere alternativer for å betale for ønsket parkeringstid. Du kan betale med mynt, kort og app. 
Alle som har parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) parkerer avgiftsfritt på avgiftsplasser. 

Betalingsmåter 

På våre p-automater kan man betale med mynt (NOK 1,- 5,- 10,- 20,-) kort (oppgitt type kort på p-automat). I tillegg kan man betale avgift med app (Easypark).  

Du må registrere kjennemerke på bilen din etter at du har registrert/betalt for tiden du vil stå parkert. Du trenger altså ikke legge inn billett synlig i bilen. Kontroller at du har lagt inn riktig kjennemerke på billetten.

Bruk av p-automat: Det er viktig å følge anvisning som gis på skjermen. 

 • Mynt: Legg på en mynt. Følg anvisning i displayet.  
 • Kort: Sett kortet i kortleser. Følg anvisning i display; velg ønsket beløp. Når ønsket beløp er oppnådd, trykk på grønn knapp. Merk: Det må påregnes noen sekunders ventetid ved kjøp med kort. Dette fordi kortet blir kontrollert opp mot gyldighet og dekning på kortet. 
 • Bruker du tapping på automaten; følg info i skjermen. Har du ikke tappet kortet på automaten tidligere, vil du, etter å ha tastet inn kjennemerke, få beskjed om å sette inn kortet. Dette må du fordi det ikke er pin-tastatur for å verifisere.
   

Easypark: Easypark er et alternativt betalingsmiddel på våre avgiftssplasser. Ved bruk av betaling via Easypark benytter du enten Easypark-appen eller du ringer 03456, og med noen enkle tastetrykk er parkeringen registrert. Mer info på Easypark.  

HUSK Å TRYKKE PÅ GRØNN KNAPP ETTER Å HA TASTET INN KJENNEMERKET. For å avbryte kjøp, trykk på rød knapp. Ved kjøp med mynt kan ikke kjøpet avbrytes etter at grønn knapp er trykt på og billett skrevet ut. Betaler man med kort, kan parkeringen stoppes ved at man setter kortet inn igjen. Da vil sluttkvittering bli skrevet ut, og parkeringen er avsluttet. Ved kjøp av månedsbillett er det kun forhåndsbetalt, og det går da ikke an å avslutte parkeringen. 


Praktisk informasjon om parkeringsautomatene

Kun én registrert parkering per kort av gangen 

Det er ikke mulig å registrere mer enn èn parkering per kort. Skal du betale for flere kjøretøy må du enten betale med mynt, eller med forskjellige kort per kjøretøy. Dette fordi; når du har startet registrering av en parkering, og setter kortet inn igjen, vil den startede parkeringen bli avsluttet og sluttkvittering blir skrevet ut. 

Månedsbillett

På de automatene der du kan kjøpe månedsbillett, er det kun forskuddsbetalt ved valg av månedsbillett. Det vil si at månedsbillett ikke kan avsluttes etter at den er kjøpt. 

Har du tastet feil kjennemerke? 

Oppdager du at du har tastet feil kjennemerke mens du enda står på p-plassen, ringer du vakttelefonnummeret som er oppført på automaten (tlf. 90020343). Har du betalt med kort, kan du avslutte parkeringen og starte parkeringen på nytt, og taste inn riktig kjennemerke. 

Feil på automat - ring 900 20 343: 

Det kan være flere grunner til at man opplever problemer med p-automaten, både teknisk feil og feil bruk. 

Hvis du opplever problemer eller feil med p-automaten skal dette meldes til oss per telefon (900 20 343). Du vil da få hjelp og veiledning, og ved hjelp av din forklaring vil vi forsøke å få avklart hva problemet er. 

Vi gjør oppmerksom på at om du opplever problemer med p-automaten og ikke melder om det til oss, kan du risikere å få en kontrollsanksjon. Er det feil på automaten når du parkerer, bør du ikke hensette bilen og tenke at det er p-operatørens ansvar å holde den i orden. Du har selv plikt til å si ifra om det er feil på automaten. Hvis du får en ileggelse og vi ikke har registrert feilen vil du ikke få medhold i en eventuell klage. 

Feil og problemer med p-automat meldes til oss på telefon 900 20 343. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284