Betaling på avgiftsplass

På Horten kommune sine avgiftsregulerte plasser gis det flere alternativer for å betale for ønsket parkeringstid.

Betalingsmåter

På våre p-automater kan man betale med mynt(NOK 1,- 5,- 10,- 20,-), kort(oppgitt type kort på p-automat). I tillegg kan man betale avgift med app (Easypark).

HUSK Å HA KJENNEMERKE PÅ BILEN KLART NÅR DU SKAL BETALE FOR PARKERING.

Våre automater krever at du taster inn kjennemerke på bilen din. Kontroller derfor at du har tastet riktig kjennemerke. På våre plasser trenger du da ikke å legge billetten frem i bilen, så lenge du har lagt inn riktig kjennemerke. Vi vil gradvis innføre billettløse automater, og har nå innført dette på noen av automatene våre. Det betyr at billett ikke automatisk blir skrevet ut. Har du behov for kvitteringen, får du mulighet til å trykke for billett. Info om muligheten for å få billett står da nederst til høyre på skjermen.

Bruk av p-automat:

 • Mynt: Legg ønsket beløp(norsk valør) i myntinnkastet. Se i displayet at riktig beløp er registrert. Følg anvisning i displayet. Trykk deretter på grønn knapp.
 • Kort: Sett kortet i kortleser, med chip opp og inn. Følg anvisning i display; velg ønsket beløp ved å trykke på verdiknappene. Når ønsket beløp er oppnådd, trykk på grønn knapp. Merk: Det må påregnes noen sekunders ventetid ved kjøp med kort. Dette fordi kortet blir kontrollert opp mot gyldighet og dekning på kortet.

HUSK Å TRYKKE PÅ GRØNN KNAPP ETTER Å HA TASTET INN KJENNEMERKET. For å avbryte kjøp, trykk på rød knapp. Ved kjøp med mynt kan ikke kjøpet avbrytes etter at grønn knapp er trykt på og billett skrevet ut. Betaler man med kort, kan parkeringen stoppes ved at man setter kortet inn igjen. Da vil sluttkvittering bli skrevet ut, og parkeringen er avsluttet.

 

Etterskuddsløsning på automatene: Det er ikke mulig å registrere mer enn èn parkering per kort. Skal du betale for flere kjøretøy må du enten betale med mynt, eller med forskjellige kort per kjøretøy. Dette fordi; når du har startet registrering av en parkering, og setter kortet inn igjen, vil den startede parkeringen bli avsluttet og sluttkvittering blir skrevet ut.

Har du tastet feil kjennemerke?

Oppdager du at du har tastet feil kjennemerke mens du enda står på p-plassen, ringer du vakttelefonnummeret som er oppført på automaten (tlf.97550472). Har du betalt med kort, kan du avslutte parkeringen og starte parkeringen på nytt, og taste inn riktig kjennemerke.

Feil på automat:

Det kan være flere grunner til at man opplever problemer med p-automaten, både teknisk feil og feil bruk.

Hvis du opplever problemer eller feil med p-automaten skal dette meldes til oss per telefon(97550472). Du vil da få hjelp og veiledning, og ved hjelp av din forklaring vil vi forsøke å få avklart hva problemet er.

Vi gjør oppmerksom på at om du opplever problemer med p-automaten og ikke melder om det til oss, kan du risikere å få en kontrollsanksjon. Er det feil på automaten når du parkerer, bør du ikke hensette bilen og tenke at det er p-operatørens ansvar å holde den i orden. Du har selv plikt til å si ifra om det er feil på automaten. Hvis du får en ileggelse og vi ikke har registrert feilen vil du ikke få medhold i en eventuell klage.

Feil og problemer med p-automat meldes til oss på telefon 975 50 472

Easypark:

Easypark er et alternativt betalingsmiddel på våre avgiftssplasser. Ved bruk av betaling via Easypark benytter du enten Easypark-appen eller du ringer 03456, og med noen enkle tastetrykk er parkeringen registrert. Mer info på Easypark.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284