Søknad om ettergivelse/frafall ved fjerning av motorvogn

KLAGEADGANG

Dersom kjøretøyet ditt er fjernet av Horten kommune og du mener dette er uriktig, har du i løpet av 3 uker fra fjerningsdato rett til å søke om ettergivelse/frafall. Skriftlig søknad sendes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten:

E-post:   parkering@horten.kommune.no

Post:       Horten kommune v/Parkeringstjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

Ved all henvendelse må registreringsnummer og adresse motorvognen sto parkert i oppgis.

I klagesaker kan du forvente en saksbehandlingstid på inntil 3 uker. Noe lenger ved ferietid.

Dersom du ikke får medhold i søknad om frafall, har du anledning til å bringe saken inn for tingretten. Kravet om å få saken prøvet for tingretten rettes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten. Det må da tydelig fremkomme at saken ønskes behandlet i tingretten.

Det er kostnadsfritt å klage.

Ønskes saken behandlet av tingretten, må klager forskuddsbetale et tingrettsgebyr. Gebyret refunderes dersom du får medhold i tingretten. Ved tap vil du normalt bli idømt kommunens saksomkostninger i tillegg til rettsgebyret.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284