Bål og grill

Bålbrenning og bruk av engangsgrill er forbudt i eller nær skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen.

Er du forsiktig har du lov til å brenne bål og benytte engangsgriller der det åpenbart ikke kan starte brann. Dette gjelder for eksempel ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten.

Husk følgende:

 • Den som tenner ild har det totale ansvaret og skal ha grunneiers tillatelse.
 • Ha vannslange, bøtter eller flasker med vann i umiddelbar nærhet
 • Vurder retningen på vinden og om det blåser for mye
 • Husk god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
 • Ikke bygg bålet for stort
 • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
 • Det er ikke tillatt å brenne miljøfarlige og forurensende materialer
 • Dersom bålet kommer ut av kontroll, ring umiddelbart 110 (brannvesenet).
 • Når du forlater bålplassen, sørg for at bålet er fullstendig slokt


Før du gjør opp bål:

Vi oppfordrer deg til å ringe 110-sentralen på telefon 33 31 41 10 for registrering før du tenner bål. Oppgi følgende: 

 • Personalia (navn og telefon nr.)
 • Adresse / Sted/Koordinat der brenning finner sted
 • Hva brennes, og forholdene på stedet
 • Tidspunkt for brenning (klokkeslett)

Les mer om registrering av lovlige bål

Hvem gir tillatelse til bålbrenning?

Brannvesenet gir ingen tillatelser. Kommunen behandler eventuelle søknader om dispensasjon fra forbudet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Situasjonen kan endre seg!

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil Brannsjefen kunne varsle om totalforbud av åpen ild og annen aktivitet som kan føre til brann. Dette vil bli varslet i lokalmedia, på Vestfold Interkommunale Brannvesens hjemmesider og i våre kanaler. Du har selv ansvaret for å følge med om slik oppfordring er gitt.

Husk lokale forskrifter

I VIBs kommuner er det lokale forskrifter og verneregler om åpen brenning. Du plikter å sette deg inn i reglene der du vurderer å gjøre opp ild.

Forskrift om åpen brenning i Horten kommune

Les mer om sankthansbål fra Vestfold Interkommunale brannvesen. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284