Idrettshaller

Avdeling idrettshaller administrerer utleien av alle kommunale idrettshaller, gymsaler og enkelte utendørsanlegg. Avdelingen ledes av hallbestyrer i Hortenshallen.  

Horten kommune har fem idrettshaller (Hortenshallen, Lystlunden Arena, Holtanhallen, Borrehallen og Granlyhallen) i tillegg til 11 gymsaler i varierende størrelse. Gymsalene er hovedsaklig lokalisert til barne- og ungdomsskoler.  

Leie av idrettshaller og gymsaler

Idrettshaller og gymsaler leies ut til fast trening i perioden 1. september - 31. mai, samt til tilfeldige aktiviteter og arrangementer. Alle anlegg er normalt stengt i skolenes ferier, men det kan inngås leieavtaler i feriene forutsatt at dette ikke er til hinder for periodisk renhold eller vedlikeholdsarbeider. Det må søkes spesielt om treningstid i anleggene våre.

For å søke om leie av idrettshaller og gymsaler må man benytte digitalt søknadsskjema på denne lenken:  https://www.horten.kommune.no/sd/skjema/hkom144/ . For leie til arrangementer, bruk søknadsskjema enkeltaktivitet (PDF, 106 kB). Søknadsfristen for fast treningstid for sesongen 2022/2023 er 19. april. For enkeltaktiviteter og arrangementer er søknadsfristen 4 uker før ønsket leiedato. Faste treningstider blir fordelt innen 15. juni, og da får leietakerne tilsendt en leiekontrakt som regulerer leieforholdet (bl.a. anleggets reglement, branninstruks/forebyggende brannvern og nøkkel-/låseinstruks). Leiekontrakten må returneres i signert stand av ansvarlig leietaker i god tid før leieforholdet starter. Horten kommune har egne betalingssatser (PDF, 278 kB) for leie av anlegg.  

Squash-baner

To squashbaner i Hortenshallen leies ut mandag - torsdag kl. 16.00 - 20.30 og fredag kl. 16.00 - 19.00. Lørdag og søndag stengt.
Bestilling på tlf. 941 46 746 mellom kl. 16.00 og 20.00.

Det er dessverre ikke mulig med drop-in eller bestilling av enkelttimer. Vi benytter kun klippekort (15x30 min pr bane) til kr. 1.000,-. Faktura sendes. 

Vi tilbyr dessverre ikke lenger salg av squashballer eller utleie av racketer.  

Kontakt

Turid Wahl
Driftsleder idrettshaller
Tlf: 94146746
Mob: 97550495

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284