Tjenester A-Å

Her finner du en oversikt over alle tjenestene i Horten kommune i alfabetisk rekkefølge.

A

Arealplaner
Arbeidsgiveravgift
Arkiv
Asylsøkere - frivillig arbeid

Avfall
Avløp

B

Bakkenteigen Kulturhus
Barnehabilitering
Barnehage

Barnevern
Bemannet Bolig
Beredskap
Betalingssatser (PDF, 981 kB)

Biblioteket
Bolig, kommunale
Boliger for mindreårige flyktninger
Boligstiftelsen
Bostøtte
Brann, Vestfold Interkommunale Brannvesen
Brukermedvirkning (PDF, 632 kB)
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Byggesak 
Bål og brannfare

Båndtvang

D

Dagsenter
Demensomsorg
Den Kulturelle skolesekken

Den kulturelle spaserstokken
Drift og vedlikehold av kommunale veier

 

E

Eiendom, kommunalt
Ergo -og fysioterapi for barn og unge
Ergoterapi for voksne
Eldreomsorg (forebygging)
Eldreomsorg (hjemmetjenester)
Eldreomsorg (sykehjem)

F

Familiehuset
Fastlegene
Feievesenet

Feilmelding og varslinger
Feltsykepleien
Fengselshelsetjenesten
Flyktninger og innvandrere
Flyktninger - frivillig engasjement
Folkehelse
Folkeregisteret
Forliksrådet

Forskuddsskatt
Friluftsliv
Frisklivssentral
Frivilligsentral
Fysio - og ergoterapi for voksne

Fysio- ergoterapi for barn og unge

G

Galleri Ask
Gebyrer og avgifter

Gjestenett
Grønn omsorg

H

Hageavfall
Helseservice
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen
Helsetjenesten for barn og unge
Hjelpemidler
Hjemmetjenesten

Hogst av trær på kommunal grunn (PDF, 121 kB)
Horten Kulturskole 

Hundehold - forskrift for Horten kommune

I

Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg
Innbyggerportal(feilmeldinger gatelys, vei ol.)

J

Jordmortjenesten

K

Kart
Kirkegård
Kirkevergens kontor
Klage på tjenester

Konfliktrådet i Vestfold 
Konsert og Teater
Koordinerende enhet
Krisesenteret i Vestfold
Kriseteam i Horten

Kulturelle skolesekken
Kultur for barn og unge
Kulturhuset 37
Kulturskolen

 

L

Lag og foreninger
Landbruk

Ledsagerbevis - søknad
Leger i Horten
Legevakt
Lindrende enhet
Losen dagtilbud

M

Medvirkning (PDF, 632 kB)
Miljørettet helsevern
Munchs hus

N

Næring

O

Omsorgsstønad (omsorgslønn)

P

Park og grøntarealer
Parkeringskort for forflytningshemmede
Parkeringstjenesten
PPT, Pedagogisk psykologisk tjeneste
Praktisk bistand og opplæring
Psykiatrisk dagtilbud
Psykisk helsetjeneste

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Renhold
Renovasjon
Rusforebyggende senter
Restskatt, innkreving og betaling

S

Serveringsbevilling
Servicetorget
Septik(tømming av private septiktanker)
Skatt, fritak eller reduksjon
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Skjenkebevilling
Skogbrannfare
Skole
Skolehelsetjenesten i barne og ungdomsskolen
Skolehelsetjenesten i videregående skole
SLT, Samordning lokale tiltak
Smittevern
Småbathavner
Sosialtjenester (NAV)
Støtte og avlastningstjenesten
Støttekontakt
Sykehjem

T

Tannlegevakt
Teater og konsert
Tilrettelagte tilbud
Transport
Trygghetsalarm
Turistkontoret

U

Utendørs idrettsanlegg
Ungdomskontakten

V

Vaksinasjonskontoret
Vannforsyning

Varslinger og feil
Vei

Voksenopplæringen
Vold i nære relasjoner

Ø

Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284