Signaler ved bekymring

Bilde av en skygge i sand. - Klikk for stort bilde

Det kan være mange ulike signaler hos barn og ungdom og i familier som kan gi grunn til bekymring.

Nedenfor nevnes noen signaler hos barn/ungdom og familien som kan gi grunn til bekymring. Listen er ikke utfyllende. Dette kan være tegn på at barnet/ungdommen lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg. Jo flere signaler barnet/ungdommen viser, desto mer utsatt kan barnet/ungdommen være.

Barn/ungdom:

 • Tristhet, gråter lett
 • Mangel på mimikk
 • Tilbaketrekking
 • Stille og innadvendt
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Motorisk uro, angst
 • Følelsesmessig ustabilitet
 • Problemer med venner og sosial tilhørighet
 • Irritabel og mer aggressiv adferd
 • Påfallende trøtthet etter helg, over lengere tid
 • Plutselig endring i adferd
 • Høyt fravær - både sammenhengende fravær og hyppig korttidsfravær
 • Kan være overdrevent ansvarlig og tilpasningsdyktig
 • Likegyldighet til og fallende prestasjoner på skolen
 • Manglende lekser
 • Ufrivillig vannlating og avføring
 • Mye syk - mange vondter
 • Blåmerker på uvanlige steder

Familien:

 • Manglende oppfølging fra foreldre
 • Dårlig eller skittent tøy
 • Konfliktfylt samspill med barnet/ungdom
 • Manglende matpakker og gymtøy
 • Bagatellisering
 • Følelsesmessig ustabilitet hos foreldre
 • Alvorlig psykisk lidelse hos foreldre
 • Misbruk av rusmidler (alkohol, narkotika og medikamenter utskrevet av lege)
 • Ustabil bosituasjon
 • Ustabil økonomisk situasjon
 • Foreldrene viser liten medfølelse og har i liten grad sin oppmerksomhet rettet mot barnet

Godt samarbeid med foreldrene er viktig, da det å hjelpe foreldre til å være gode omsorgspersoner er det samme som å hjelpe barna. Samtidig må hensynet til barna gå foran ved bekymring for omsorgssituasjonen. Å snakke med foreldre om en slik bekymring kan oppleves som vanskelig.

Her kan du få tips til hvordan du kan gjennomføre en slik samtale på best mulig måte:

Hva gjør du ved alvorlig bekymring?

Har du høy bekymring for vold, overgrep, bortføring, omskjæring eller andre farlige situasjoner?

Ta kontakt med:

Barneverntjenesten tlf 33 08 55 75 (mellom kl. 8.00 - 15.00),
Barnevernvakt tlf 33 31 02 03 (etter kl. 17.00)
Politi tlf 02800.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284