Tjenestebeskrivelse Skolefysioterapi for barn og unge.

Formål med tjenesten

Skolefysioterapeutens mål er å bidra til en helsefremmende skolesituasjon for alle barn og unge i Horten kommune.

Hvem kan få tjenesten

Barn og unge mellom 0-18 år, deres familier og nettverk.

Tjenestens innhold

Målet med skolefysioterapi er å fremme fysisk, psykisk og sosial helse hos barnet og ungdommen. Gjennom informasjon, aktivitet og deltakelse i opplegg på skolen, bidrar vi med verktøy og kunnskap som kan brukes til å ivareta egen helse.

Hva kan du forvente av oss

Faglig oppdatert kompetanse innen fysisk aktivitet og helse for barn og unge.

Praktiske opplysninger

Horten kommune har 2,8 årsverk for fysioterapeuter. Vi har taushetsplikt.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder Helene Samnøy Telefon 97550265 Telefax 33 08 57 01. Postadresse:P.B.10, 3191 Horten

Tjenestested(er)

Vi holder til på helsestasjonen i Rådhusets underetasje. Åpningstid alle hverdager mellom 0800-15.30. Telefon 33 08 57 01.

Vi har undervisningsopplegg på alle kommunens barne- og ungdomsskoler.

Kontaktinformasjon

Skolefysioterapeut Gun E. Kamfjord, tlf.975 50 227 gun.kamfjord@horten.kommune.no

Skolefysioterapeut Susanne Opstad, tlf.975 50 404 Susanne.Stene@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284