Tjenestebeskrivelse Bolig for enslige mindreårige flyktninger

Horten kommune har tre boliger for enslige mindreårige flyktninger.

Formål med tjenesten

Målet er å gi enslige mindreårige flyktninger som bosettes, etter anmodning fra integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og etter politiske vedtak i kommunen, en god omsorg og forberede dem til et selvstendig voksenliv. Denne omsorgen og oppfostringen skal ha som mål at ungdommene blir integrert i det Norske samfunn, eller hjelpes til et selvstendig liv i det landet de opprinnelig flyktet fra.
 

Hvem kan få tjenesten

Enheten tar i mot enslige mindreårige flyktninger under 18 år til oppfostring, og har oppfølgingsansvar for tidligere beboeres ettervern opp til 23 år.
 

Målgruppe

Med enslig mindreårig flyktninger, menes barn og unge som er under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.
 

Tjenestens innhold

Enhetens tjenesteinnhold omfatter følgende tiltak for enslige mindreårige flyktninger:
 
Tre døgnbemannede bofellesskap i Kongeveien 86, Redaktør Baggethunsvei 13 og Beverstien 2. Bofellesskapene er tiltak som skal gi hjemfølelse for beboere og voksne fungerer som ungdommenes nærmeste omsorgspersoner. • Oppfølging av tidligere beboeres ettervern • Plassering på hybel med oppfølging • Plassering i fosterhjem • Andre tiltak
 

Praktiske opplysninger

Avtale om bosetting skjer mellom Horten kommunen, Bufetat og IMDI.
 

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder Kathrine Lillebakken Telefon 97 55 02 80 Mail: kathrine.lillebakken@horten.kommune.no
 

Tjenestesteder

Døgnbemannede bofellesskap:
 
Kongeveien 86, 3188 Horten

Vakttelefon: 97550281

Avdelingsleder Linda Bjørnstad : 97550407

Redaktør Baggethunsvei 13, 3188 Horten:

Vakttelefon: 97550301

Avdelingsleder Ingrid Langelo: 97550272

Beverstien 2, 3188 Horten

Vakttelefon: 40801880

Avdelingsleder Elisabet Lindroos : 40801426

 

Saksbehandling, møter og besøk:

Rådhuset, Apotekergata 12, 3187 Horten

Postadresse: Bolig for enslige mindreårige flyktninger, postboks 10, 3191 Horten

Enhetsleder Kathrine Lillebakken: 97550280

Saksbehandler: Susanne O. Løkkebø 97550299

 

Lovverk / hjemmel / vedtak

Lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter og rundskriv.
Sist endret 16.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284