FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU

Alle foreldre med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Ved hver skole skal det være et FAU som er den utøvende del av foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte ved skolen kan komme med innspill eller melde saker til FAU.

 • FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldre/foresatte og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
 • Skoleåret 2018/2109 er Ekaterina Popkova leder av FAU ved Orerønningen ungdomsskole
 • Orerønningen har et FAU bestående av en representant fra hver klasse. Valg av FAU- representanter skjer på foreldremøter om våren. Klassekontakt er automatisk vara for FAU- representant. Klassekontakter inviteres til første FAU- møte hver høst.

 

Referater finner du her

 

FAU-REPRESENTANTER ORERØNNINGEN 2019/2020

 

8A

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Knut Lian

92 83 38 94 knut.lian@icloud.com

FAU-vara

Camilla Skovly

92 48 65 54 camilla.skovly@gmail.com

 

8B

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Mariell Johansen

48 12 13 72 mariell.johansen@hotmail.com

FAU-vara

Jeanette T. Marthinsen

97 55 02 70 jeanettetorvik@hotmail.com

 

8C

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Jon Kaurel

99 22 66 55 kaurel@online.no

FAU-vara

Aina Kostrytsya

97 48 21 74 a-kost@online.no

 

 

9A

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Linda Kvalheim

93 85 31 32 lindateigen@online.no

FAU-vara

Charlotte Myhre Nilsen

90 55 74 80 charlotte.nilsen@sf-nett.no

 

9B

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Are Branstad

 

93 24 77 85 ab@usn.no

FAU-vara

Anita Omholt

98 66 10 91 anita.omholt@me.com

 

9C

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Terje Bang

90 57 49 94 terje.bang@no.findus.com

FAU-vara

Zenna Marie Bergeid

92 09 92 92 rbergeid@gmail.com

 

9D

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Ruth Berle

46 43 29 88 ruth.thoresen@gmail.com

FAU-vara

Lene Barron

98 86 18 46 lenebarron@gmail.com

 

 

10A

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Stig Thorsen

957 32 503 stig@smshotell.no

FAU-vara

Linn Klevjer

924 10 924 linnklevjer@gmail.com

 

10B

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant

Magni Fossum

 

908 83 606 magnifossum@gmail.com

FAU-vara

Anette Tørrisplass

 

 

10C

Navn

Telefon/e-post

FAU-representant og leder

Ekaterina Popkova

950 46 277 ketrin.popkova@gmail.com

FAU-vara

Kjersti Haga Pedersen

48 07 88 49 kjersti.haga@gmail.com

 

FAU har i skoleåret 2017/2018 jobbet etter følgende handlingsplan:

 

FAU-ARBEID SKOLEÅRET 2017/2018

Arbeid mot mobbing:

 •  Deltakelse i handlingsplan mot mobbing og krenkelser i Horten kommune
 •  Arbeide kontinuerlig for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle elever i henhold til Horten kommunes visjon: ” Tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen”
 • Arbeide for at alle på skolen, både elever og personale, samt foreldre tar ansvar for å forhindre og håndtere mobbing

Organisering av skoledagen:

 • Arbeide  med organisering/utnyttelse av skoledagen på best mulig måte for elever (deltakelse i høring om organisering av skoledagen i Horten kommune)
 • Arbeide kontinuerlig med bruk av elektroniske enheter innenfor ungdomsskolene.  De skal hjelpe til med å forenkle dagen, men ikke forstyrre læreprosessen.

 

Sosiale arrangementer:

 • Juleball for 10. Klasse
 • Bruktsalg av ballkjoler før juleballet
 • Kafe i forbindelse med juleball og skolens yrkesmesse

 

FAU er en god plattform for alle foreldre/foresatte  hvor alle er velkommen til å være med.  FAUs hovedmål er å bidra til et godt og engasjerende læringsmiljø for alle elever ved Orerønningen. Dette ønsker vi skal fortsette også i årene som kommer for å sørge for at samarbeidet  mellom skole og hjem utvikles og forsterkes.

 

Leder FAU

Ekaterina Popkopa

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284