Ordensregler hos Orerønningen ungdomsskole

Det er alles ansvar å bidra til et trygt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og læring.

 

GOD ORDEN OG ATFERD INNEBÆRER AT DU:

 

KARAKTER

Møter presis til timer og avtaler

Orden

Gjør skolearbeid til avtalt tid

Orden

Har god orden i skolesakene

Orden

Møter forberedt til opplæringen

Orden

Har med nødvendig utstyr

Orden

Holder skolens lokaler og områder rent og ryddig

Orden

Tar godt vare på skolens eiendeler

Orden

Er til stede i opplæringen og viser dine kunnskaper

Orden

Viser hensyn og respekt for andre

Atferd

Holder arbeidsro i timene

Atferd

Bidrar til et godt miljø i timer og friminutt

Atferd

Lar andres eiendeler være i fred

Atferd

Lar mobilen være i sekken på lydløs i timene

Atferd

Retter deg etter beskjeder fra skolens ansatte

Atferd

 

DET ER IKKE LOV TIL Å:

 •        Mobbe, krenke eller sjikanere andre
 •        Filme/fotografere eller ta lydopptak
 •        Forsøke å fuske eller jukse
 •        Røyke eller snuse i skoletiden
 •        Bruke, oppbevare, omsette eller møte påvirket av rusmidler i skoletiden
 •        True med eller utøve fysisk vold
 •        Ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen


MOBBING:

Mobbing meldes lærer, rektor eller på SMS: ORE MOBB ”din melding” til 03686.

For å ivareta inneklimaet, henges yttertøy på gangen. Verdisaker tas med inn eller legges i låsbart skap.

Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som du har med deg. 
 

SANKSJONER:

 •        Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor
 •        Melding til foresatte
 •        Pålegg om å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 •        Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for inntil kr. 5000,- for skade, hærverk eller tap 
         av skolens eiendeler
 •        Nedsatt karakter i orden/atferd
 •        Juks på prøver medfører at prøven annulleres
 •        Bortvisning for resten av dagen/for inntil tre dager, jf Opplæringsloven § 2-10
 •        Midlertidig eller permanent klassebytte
 •        Flytting av elev til annen skole, jf opplæringsloven § 8-1
 •        Alvorlige straffbare forhold meldes til politiet
   

SAKSBEHANDLING VED BRUDD PÅ ORDENSREGLEMENTET:

Før det blir tatt avgjørelser om sanksjoner, har eleven rett til å uttale seg. De alvorligste sanksjonene ved brudd på ordensreglementet blir fattet i form av et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284