Trivsel

Borre ungdomsskole forplikter seg til å være mobbefri.

Skolens plikt i saker som dreier seg om mobbing og mistrivsel, er bestemt av Utdanningsdirektoratet (UDIR). Vi er pliktige til å oppfylle seks krav:

 1. Følge med
 2. Gripe inn
 3. Varsle
 4. Undersøke
 5. Sette inn tiltak
 6. Dokumentere

Les hele dokumentet her

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284