Fravær og søknad om fri

Alt sykdomfravær og fravær fra første dag meldes til skolen via Skooler, e-post, eller telefon til kontaktlærer ved behov.

Det er mulig å søke permisjon fra undervisningen i inntil to uker dersom det er forsvarlig.

Søknad om fri utover en dag sendes til rektor/ kontaktlærer i god tid før permisjon.

Permisjon

Ved permisjon fra skolen er det foresatte som har ansvaret for at barna får nødvendig undervisning.

Foresatte bør derfor kontakte skolen og få greie på hva som skal gjennomgås mens eleven er fraværende.

Det kan ikke forventes at lærerne utarbeider spesielle opplegg.

Fra skolens side forutsettes det at de foresatte følger opp undervisningen så langt det er mulig.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284