FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er sammensatt med to representanter fra hvert trinn som velges for tre år. 

FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at foreldre tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

FAU ved Borre Ungdomsskole er opptatt av at det er et godt skole- og læringsmiljø på skolen. Dette er en viktig basis for at læring skal kunne skje.

FAU ved Borre ungdommskole mener at sosial omgang og mellommenneskelig kontakt er en viktig og basis og sentralt for å klare skape godt og trygt læringsmiljø.

Kontaktinformasjon til FAU representanter og klassekontakter skoleåret 2021/2022:

8. trinn:

Klasse:

Verv:

Navn:

e-post:

Tlf. nummer

 8A

 FAU

 

Kristin Vestgård

kristinvestgard@gmail.com

46963838

8A

FAU - vara

Trine-Lill Klaastad

kkk.3stk@online.no 

95269060

 8A

 Klassekontakt 1

 

Pernille Astrup

p.astrup74@gmail.com

47401110

 8A

 Klassekontakt 2

 

Kathrine Herland

Kathrine_sh@hotmail.com

97595627

8B

 FAU

 

Jacqueline Barnhoorn

Jacqueline.barnhoorn@gmail.com

41384894

 

FAU - vara

Åsa Lybeck

asa.lybeck@outlook.com

92087088

8B

 Klassekontakt 1

Tom erik paulsen

 

tepaulsen@gmail.om

93217356

8B

 Klassekontakt 2

 

Svenn Inge Ingebrigtsen

svenn78@gmail.com

91800664

8C

 FAU

 

David Gunaseelan

David.gunaseelan@sf-nett.no

91899880

 

FAU - vara

Line J Reiss

ljmartinsen@hotmail.com

97698564

8C

 Klassekontakt 1

Suzanne Jørstad

 

suzamix@gmail.com

92404979

8C

 Klassekontakt 2

Ragnhild H Andersen

 

ragnhildhillestad@hotmail.com

97099637

8D

 FAU

Lars skogum

 

Larswowacc@gmail.com

92243135

 

FAU - vara

Kenneth Lund Olsen

kenneth@asgarden-elektro.no

92343946

8D

 Klassekontakt 1

 Amelia Gibson

 

acgib78@gmail.com

93804962

8D

 Klassekontakt 2

 

Thomas Vallestad

Thomas_vallestad@me.com

47798752

 

9. trinn:

Klasse:

Verv:

Navn:

e-post:

Tlf. nummer

 9A

 FAU

Liv Cathrine Krogh

cathrinerobak@hotmail.com

97505303

9A

 Klassekontakt 1

Petter Winge

Petterwinge.pw@gmail.com

90546464

9A

 Klassekontakt 2

Simen Pedersen

simenpedersen@hotmail.com

98221305

9B

 FAU

Veronica Dyling

vdyling@icloud.com

45441830

9B

Klassekontakt 1

Anders Wenaas

wenaas@hotmail.no

45299920

9B

Klassekontakt 2

Torill F Ellefsen

torillell@gmail.com

90643141

9C

FAU

Per Haavardtun

Per.haavardtun@gmail.com

93032398

9c

Klassekontakt 1

Merete Hovet

Merete-Hovet@hotmail.com

92813741

9C

Klassekontakt 2

Lene Krohn

krohnlene@yahoo.no

94848059

9D

FAU

Lise Brekke

lisebrekke@hotmail.com

99273435

9D

Klassekontakt 1

 

 

 

9D

Klassekontakt 2

 

 

 

10. trinn:  

Klasse:

Verv:

Navn:

e-post:

Tlf. nummer

10A

 FAU

Linda Østern

lioester@online.no

41569275

 

Bjørn Tommas

 

47667375

10A

 Klassekontakt 1

 

 

 

10A

 Klassekontakt 2

 

 

 

10B

 FAU

Arild B. Johansen

 arijoha3@online.no

916 99 973

10B

 Klassekontakt 1

 

 

 

10B

 Klassekontakt 2

 

 

 

10C

 FAU

Tomas Moss

 

Tomas@icu.no

90614262

 

Kristina Rabe

Kristina.kommuniholog@gmail.com

90050906

10C

 Klassekontakt 1

 

 

 

10C

 Klassekontakt 2

 

 

 

10D

 FAU

Jo Elling Henden

jehenden@gmail.com

9701769

4748362

 

William Landsend

 williamlandsend@hotmail.com

95067936

10D

 Klassekontakt 1

 

 

 

10D

 Klassekontakt 2

 

 

 

Kontakt

Liv Cathrine Krogh
FAU leder Borre ungdomsskole

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284