skoleskyss

For noen av elevene våre kan det være aktuelt med skolebuss.

Viser til § 7-1 i opplæringslova, skyss og innlosjering i grunnskolen:

«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss».

De elevene som  har krav på skoleskyss, mottar brev fra skolen. Kommunen bruker nøyaktige måleinstrumenter når de bedømmer hvem som har rett til skyss.

For disse elevene blir det satt opp skolebuss. Elevene får utdelt busskort ved skolestart.

Den første skoledagen kan de bli med bussen uten busskort.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284