Nye elever/ adresseforandring

Skal du begynne på Borre ungdomsskole, eller bytte bosted, vil vi vite det så fort som mulig.

Nye elever

Elever som flytter inn i vår skolekrets må henvende seg til administrasjonen på telefonnummer 33 08 60 10. 

Nye elever på 8. trinn må henvende seg til Horten kommunes skoleadministrasjon dersom de søker seg til en annen skole enn nærskolen.

Adresseforandringer/endrede familieforhold

Det er viktig for skolen alltid å ha riktig adresse til hver enkelt elev. Derfor må adresseforandringer/nye telefonnummer meldes skolen så raskt som mulig.

Vi må også vite hvem som har foreldreansvaret for eleven, om det er begge eller bare en av foreldrene.

Dette er avgjørende for hvem vi skal henvende oss til med opplysninger om eleven, hvem som skal innkalles til utviklingssamtaler og hvem som skal få opplysninger ved henvendelse til skolen.

Selv om slike endringer i familieforholdet kan være følelsesmessig noe såre, er det viktig at skolen får melding slik at vi kan opptre korrekt i forhold til elevenes foresatte.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284