Regler for bruk av digital elev-enhet og nettverk i Hortenskolen 

Nedenfor følger oppdaterte regler for bruk av digital elev-enhet og nettverk i Hortenskolen.
Reglene er revidert og oppdatert november 2020. Alle elever og foresatte i Hortenskolen signerer på disse reglene ved skolestart.

Reglene gjelder bruk av PC eller Ipad og kommunes nettverk og Internett. Reglene er laget for å beskytte dine og andres rettigheter til å bruke og dele nettet. I tillegg til norsk lov, bl.a. om undervisning, åndsverk, kjøp og salg av tjenester og telekommunikasjon, gjelder følgende regler for bruk av datautstyr i Hortenskolen: 

 • Enheten skal brukes til det læreren bestemmer og godkjenner. 
 • Enheten kommer ferdig konfigurert og du skal ikke innstallere eller avinnstallere programvare. 
 • Det du skriver eller laster opp på enheten, vil automatisk lagres i din personlige OneDrive. Du har ansvaret for ditt eget område. All lagring skal skje i din egen One Drive. Det du lagrer her vil kunne være synlig for skoleansvarlige i kommunens IT-avdeling. 
 • Automatisk lagring i Icloud er skudd av på Ipadene. Elevene har ikke personlig apple.id. 
 • Stedstjenester er aktivtert på Ipadene. Disse kan foresatte slå av dersom man ønsker det. 
 • Eget passord og e-post adresse skal ikke benyttes av andre enn deg selv.  
 • Vern om din egen identitet. Gi aldri opplysinger om deg selv til noen du møter i ”chaterom” , nyhetsgrupper eller lignende. 
 • Ikke avtal å møte noen du er blitt kjent med over nettet uten godkjenning fra foreldre/foresatte. 
 • Informer alltid lærer eller noen voksne hvis du oppdager ubehageligheter eller ulovligheter. 
 • Det er ikke tillatt å skaffe seg tilgang til andre systemer (hacking) eller andre brukeres data uten samtykke fra den andre brukeren.  
 • Vi tenker på miljøet og begrenser utskrifter. 
 • Vær forsiktig med enheten din. Du kan bli erstatningsansvarlig dersom den tapes eller ødelegges som følge av uforsvarlig bruk eller hærverk. Se egen erklæring. 
 • Hvis det er grunn til mistanke, kan skolen kontrollere din bruk av nettet og innholdet på Teams. Foresatte informeres. Datatilsynets regler overholdes. 

Nettverkene skal være så åpne som mulig og begrensningene minimale. For at dette skal fungere godt er det nødvendig at alle brukere følger disse reglene. 

Overtredelse av reglene vil medføre tiltak som kan begrense adgangen til skolens datautstyr for kortere eller lengre tid. Elevenes foreldre/foresatte underrettes om dette. 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284