Digitale enheter

I Hortenskolen har alle elever sin egen digital enhet. Elev enheten tar elevene med seg hjem hver dag da dette er et viktig læringsverktøy til bruk i hjemmearbeid. Elevene skal ha med ferdig oppladet enhet på skolen hver dag.

 

Nettbrett

Alle elever på 1. og 2.trinn får utlevert en Apple iPad med beskyttelsesdeksel og lader. iPad-en kommer ferdig konfigurert med apper som er vurdert av fagpersoner i kommunen. Appene og programmene på iPaden er installert med fokus på læring og produksjon for elever.

iPad - teknisk og praktisk info 

Horten kommune har valgt Apple iPad som nettbrett for elever på 1. og 2.trinn i Hortenskolen. iPaden leveres med følgende spesifikasjoner: 

 • 32 GB eller 128 GB lagringsplass 
 • 9,7" Retina-skjerm 
 • Wi-Fi 802.11ac og MIMO 
 • 8 MP-kamera med video i 1080p 

 
Eierforhold 

Horten kommune leaser nettbrettene for fire år av gangen slikt at de jevnlig skiftes ut med oppdaterte modeller.  

Administrasjon

​Alle iPader er knyttet opp til Horten kommune. Administrasjon av nettbrettene styres via Microsoft Endpoint Manager (Intune). Det er Horten kommune som er systemeier og som drifter plattformen. 

 • Apper og brukere styres sentralt. 
 • Skolene kan gjenopprette iPadene ved behov 
 • iPadene er gjennom Microsoft Endpoint Manager (Intune) låst til Horten kommune. Enheter som blir definert som stjålet, vil bli gjort utilgjengelig.  

 

Innholdsfilter

Horten kommune har aktivert et innholdsfilter på alle læringsbrettene. Filteret skal fjerner innholdet som ikke er aldersadekvat og fjerne det meste av uønsket innhold ved vanlig søk. ​Det er Apple som leverer innholdsfilteret. 

Sporing og logging 

Horten kommune har ikke aktivert sporing på enhetene. Sporing vil kunne aktiveres på enheter dersom de blir meldt som savnet eller stjålet. Horten kommune kan via Microsoft Endpoint Manager (Intune) få tilgang til å se hvilke apper som er installert på nettbrettet. Det er dog ikke mulig å se når elever og ansatte bruker de ulike appene. Det er heller ikke mulig å se hvordan disse appene brukes. 

Apple-ID 

​Nettbrettene har ingen tilknytning til Apple-ID. Elever og ansatte skal under ingen omstendigheter forsøke innlogging med privat Apple-ID. En slik innlogging vil resultere i at nettbrettet må settes opp på nytt. 

Persondata 

I Microsoft Endpoint Manager (Intune) lagres det informasjon om elevenes navn, brukernavn, e-post og skoletilhørighet. Disse dataene hentes fra kommunens Active Directory (AD). 

Lagring 

​Lagring av data bør skje i Office 365 som elever og ansatte i Hortenskolen allerede har tilgang til. Data som er lagret lokalt på nettbrettet, vil kunne gå tapt ved skade på nettbrettet. Ved en eventuell re-installasjon vil nettbrettet gjenopprettes med fabrikkinnstillinger, samt de apper som er valgt av kommunen. Alt annet innhold vil gå tapt. 
Husk at bilder og videoer tar mye plass. Derfor bør dette lagres i Office 365. 

Merk! Elever og ansatte som slutter i Hortenskolen, vil miste sin tilgang til Office 365-kontoen som er knyttet til Horten kommune. Innhold som ønskes å ta vare på, må lagres på andre egnede steder. 

Skjermkode og passord 

Skjermkode er den koden som elever og ansatte har satt på sitt læringsbrett. Denne brukes til å låse opp nettbrettet. Skjermkode består av minst fire tegn. Skolen/IT-avd kan ved behov nullstille denne koden. 
Passord er den koden som brukes til å for eksempel logge seg inn på pc eller FEIDE-tjenester

 

Laptop

Alle elever på 3.-10.trinn har egen Laptop/bærbar PC og lader.

Elev PC-ene kommer ferdig konfigurert med program som er vurdert av fagpersoner i kommunen. Elevene er ikke administratorer på pc-en, og kan dermed ikke installere noe selv. I tillegg er det lagt inn noen begrensninger på hvilke innstillinger elevene kan endre på.

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284