SFO

 

 

Alle barneskolene i Horten har et SFO-tilbud til elevene på 1. - 4.trinn

Velkommen til SFO!

SFO åpner tirsdag 1.august etter sommerferien. Vi gleder oss til å se dere. 

Alle barneskolene i Horten tilbyr skolefritidsordning før og etter skoletid og i skolens ferier. På SFO møtes barna til lek, felles måltid og sosialt samvær. Våre engasjerte SFO-medarbeidere er tilstede for barna for å gi dem en trygt og godt sted å være. 

SFO åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.30. SFO har åpent alle hverdager unntatt påskeuka, mellom jul og nyttår, 4 uker om sommeren og 5 planleggingsdager i løpet av året.

Tilbudet er for barn på 1. til 4. trinn, og for elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov.

Du kan søke om plass i SFO gjennom hele året. SFO tilbyr ulike plasstyper som du kan lese om lenger ned på siden. 

Alle barn får innvilget SFO-plass etter søknad. Plassen gjelder for 4 år (1. til 4.-klasse). Når du har søkt om og fått tildelt plass, må du bekrefte at du tar i mot plassen innen fristen.  I søkeportalen kan endre eller si opp plassen underveis i 4-årsperioden. 

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2.trinn

Fra og med august 2023 får alle barn i 1. og 2. klasse 12 timer gratis SFO. Dette kalles gratis kjernetid.  Horten kommune har organisert kjernetiden slik:

 • 2 eller 3 timer hver dag etter skoletid alle ordinære SFO-dager, samt i ferier.
 • Hvordan kjernetiden fordeles på de ulike dagene, organiseres av den enkelte skole.

Hvis du velger full plass i SFO, vil 12 timer av oppholdet trekkes fra på fakturaen. Du søker om SFO-plass i Visma. Velg den plasstypen du ønsker, så trekkes gratis kjernetid automatisk fra dette beløpet. Hvis du velger en mindre plasstype, vil foreldrebetalingen reduseres forholdsmessig.

Barn på 1. og 2.trinn kan velge kun gratis kjernetid. Det gir barnet 12 timer SFO-tilbud per uke etter skoletid. Da velger du tilbudet som heter Kun gratis kjernetid (12t) i søkeportalen. Merk at kost ikke inngår i gratis kjernetid.

MAT

På SFO spiser vi frokost kl. 07:00 - 08:00. Barna får servert SFO-mat rundt kl. 13 - 14. Dette måltidet inngår i kostpengene. 

TA MED

 • matpakke til frokost
 • vannflaske
 • klær til vær
 • skiftetøy til å ha i hylla
 • badetøy, solkrem, håndkle (hvis fint vær arrangerer vi bading i skolegården)

Vi gleder oss til å se dere!

FORELDREBETALING

Betaling for SFO skjer den 15. hver måned ved tilsendt faktura. Betalingen skjer etterskuddsvis. 

Betalingssatser 2023/2024

Fra august 2023 er det noen endringer i hvilke plasstyper som tilbys i SFO. Tabellen under viser hvilke plasser som tilbys og hva de koster per måned.

Plasstyper og priser 2023/2024
Plasstype Pris 3. og 4.trinn Pris 1. og 2.trinn. Fratrukket gratis kjernetid Kost
Morgentilbud 5 dager 1043,- 1043,- Inkluderer morgentilbud og kjernetid etter skolen
1 hel dag per uke 745,- 335,- 68,-
2 hele dager per uke 1490,- 671,- 133,-
3 hele dager per uke 2005,- 902,- 192,-
4 hele dager per uke 2545,- 1145,- 241,-
5 hele dager per uke (Full plass) 2980,- 1341,- 304,-
Tilbud annenhver uke Halv pris av valgt plasstype Halv pris av valgt plasstype Halv pris av valgt plasstype
En ekstra dag for barn som allerede har et tilbud i SFO 250,- 113,- Inkl. kost

Dersom du vil si opp eller endre SFO-plassen, gjør du følgende: 

1. Følg lenken til søkeportalen

2. Logg inn med ID-porten

3. Velg Min side og trykk på Mine Plasseringer i nedtrekksmenyen

4. Her kan du endre eller si opp SFO-plassen

MERK: Det er bare den foresatte som søkte om SFO-plassen, som kan gjøre endringer.


SØSKEN- OG BETALINGSMODERASJON

1. Søskenmoderasjon - gis automatisk uten søknad

Dersom flere søsken har plass i SFO, får du søskenmoderasjon etter følgende satser:

 • fra og med 2. søsken gir 25 % rabatt på oppholdsbetalingen.
 • fra og med 3. søsken gir 30 % rabatt.

Man får ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
Ordningen gjelder ikke for søsken som har ulik bostedsadresse.

2. Betalingsmoderasjon

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordning. Betalingsmoderasjonen gjelder for et skoleår om gangen.

For skoleåret 2023/24 er inntektsgrensen for å få betalingsmoderasjon kr 546 333,- (husholdningens samlede bruttoinntekt). Du søker om betalingsmoderasjon i søkeportalen der du søker om SFO-plass.

Loven sier at kommunen etter søknad skal gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Når det gjelder behandling av søknader, gjør vi oppmerksom på følgende, som fremgår av endring i forskrift til Opplæringsloven:

"Kommunen kan, utan hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsetjing av formues- og inntektsskatt for hushaldet frå skattestyresmaktene for å dokumentere inntektene til hushaldet for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysningar og gjere nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld."

BARN MED SÆRSKILTE BEHOV

For barn med særskilte behov som ønsker SFO-tilbud i 5. til 7. klasse, kreves det ikke egenbetaling fra foreldrene på oppholdsbetalingen. Foreldre må uansett søke om plass på vanlig måte.

Kontakt

SFO Fagerheim skole
Tlf: 97550199
SFO Sentrum skole
Tlf: 99286709
Mob: 97550302
SFO Åsgården skole
Tlf: 97550189
SFO - Nordskogen skole kryssebord
Mob: 90418301
SFO Lysheim skole
Mob: 97550066
SFO Granly skole
Tlf: 33085920
Mob: 97550333
SFO Lillås skole
Leder
Tlf: 97550451
Mob: 97550451

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284