Skolefritidsordningen - SFO

Hopp-aktiviteter. - Klikk for stort bilde

SFO er et foreldrebetalt tilbud til elever på 1. til og med 4. trinn og elever på 1. - 7.trinn med særskilte behov.

I nært samarbeid med hjemmet skal skolefritidsordningen (SFO) være et tilsyn - og aktivitetstilbud for barna som benytter tilbudet.


Skolefritidsordningen skal preges av samme menneskesyn og det samme verdisett som er nedfelt i Opplæringsloven, læreplaner og skolens øvrige plandokument. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i samspill med skolen og barnas nærmiljø.

ÅPNINGSTIDER

SFO er åpen alle ordinære arbeidsdager med unntak av dagene mellom jul og nyttår, påskeuka og 4 uker om sommeren. I tillegg er SFO stengt i de til en hver tid avtalefestede antall planleggings - / kursdager pr. år. I dag er det 5 avtalefestede planleggingsdager. Åpningstid: 06:45 – 16:30.

 

Kontaktinfo SFO

Skole
Besøksadresse Postnr/sted Telefon
Fagerheim SFO Kopstadveien 14 3180 Nykirke 97550199
Granly SFO Borreveien 58 3186 Horten 97550333
Lillås SFO Lillåsveien 7 3183 Horten 97550451
Lysheim SFO Adalsveien 8 3185 Skoppum 33086244/45
Nordskogen SFO Red.Thommessensgt. 8 3188 Horten 33086290
Sentrum SFO Sentroveien 15 3182 Horten 99286709
Åsgården SFO Granåsveien 46 3179 Horten 97550189

 

SØKE OG ENDRE PLASS

Du kan når som helst i året søke eller endre SFO-plass. Horten kommune har en felles søkeportal for alle barnehager og SFOer. Du velger riktig skole inne i portalen.

ID-porten støtter innloggingsmetodene MinID, BankID, Buypass og personlig e-ID fra Commfides

Når du skal søke eller endre plass på SFO trenger du ikke passord og brukernavn, men du logger inn gjennom ID-porten som er Difi sin felles innloggingsløsning til offentlige tjenester.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284