FAU

FAU er et viktig bindeledd mellom foreldrene og skolen.

FAU representerer alle foreldre på skolen

Foreldre og skolen ønsker at barna skal ha en trygg skole å gå til. For å få det til og gjøre den enda bedre, er samarbeidet mellom hjem og skolen viktig, derfor har alle skoler et foreldrerådets arbeidsutvalg FAU, som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU har blant annet som oppgave å sikre reell medvirkning fra foreldre, og ha medansvar for et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Alle foreldre med barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. FAU representerer alle foreldre ved skolen, og bidrar til et godt samarbeid mellom hjem og skole. 

Noen av hovedoppgavene til FAU er følgende:

 • Fungere som tillitsvalgte for foreldre inn mot skolen
 • Skape godt samarbeid mellom skole og hjem
 • Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

FAU på sentrum skole består av:

Leder - Pia Harritz Torchio: phtorchio@gmail.com eller pia.torchio@horten.kommune.no

Nestleder - Anders Moss: andersmoss@gmail.com

Økonomiansvarlig- Heidi Larsen: Heidilar2008@hotmail.com

Sekretær - Camilla Sole: sole.camilla@gmail.com

Styremedlem - Hilde Holta: hilde@pudderagency.com

Styremedlem - Ida Robak: robakida@gmail.com

Dersom du lurer på noe, så ikke vær redd for å spørre oss.

 

SU

Samarbeidsutvalget SU er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen. I SU er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284