Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer

Klikk for stort bilde 

Kilde: FHI

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av: • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
• Vask hender før dere kommer på skolen.
• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen�

_________________________________________________________________________________________________

Informasjon fra Horten kommune omkring skolesituasjonen fra tirsdag 02.06:

På grunn av lite smittespredning har regjeringen endret smittevernreglene for skolene. Det betyr at Hortenskolen avslutter ordningen med hjemmeskole fra og med tirsdag 2.juni. Alle elever vil få et skoletilbud i form av undervisning på skolen eller uteskole, hver dag.

Smittevernreglene åpner for at hele klasser nå kan være sammen igjen. Dette gir skolene mulighet til å ta imot alle elevene hver dag. Innad i en klasse er 1-metersreglen opphevet. Store ansamlinger skal unngås og vi bør fremdeles unngå fysisk kontakt og redusere antall mennesker man har kontakt med. Skolene vil derfor omorganisere noe på timeplanen slik at ikke alle elever har friminutt samtidig.

Uteskole med pedagogisk innhold vil benyttes for å redusere kontakten mellom ulike klasser. Fremdeles gjelder følgende smitteverntiltak:

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser

– Trinnvis organisering av SFO. Ingen matservering ut skoleåret.

– Unngå trengsel og store samlinger

– Ha egne områder i skolegården for ulike klasser i friminutt

Vi ønsker alle foreldre og foresatte en riktig god pinse.

________________________________________________________________________________________________

Her vil vi samle informasjon om hjemmeskole på Sentrum skole i denne perioden

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284