Sentrum skole

Klikk for stort bilde

Riktig god påskeferie til alle elever, foreldre og foresatte på Sentrum skole.

 

Tirsdag 06.04 - etter påskeferien ønsker vi alle elever fra 1.-4. trinn velkommen tilbake til skolen. 5-7. trinn skal ha hjemmeskole på tirsdag - og en kombinasjon av digital hjemmeundervisning og tilstedeværelsen på skolen resten av uka. 5-7. trinn får mer info direkte fra kontaktlærer på tirsdag. SFO holder åpent fra 8-16. Ta med matpakke,- det serveres ikke mat.

Vi gleder oss til å se alle elever!

Se mer info fra kommunen her:

Organisering etter påskeferie (PDF, 201 kB)

Trenger du noen a° snakke med? (PDF, 185 kB)

 

 

Kjære alle foreldre og foresatte på Sentrum skole.


Alle elever (1.-7.trinn) på Sentrum skole skal ha digital hjemmeskole fra torsdag 18.mars og frem til påske.
Dette ble en dramatisk uke. Det er ikke hyggelig når vi føler at våre elever og ansatte ikke er trygge på skolen. Vi ønsker aller helst å være her på Sentrum hver dag sammen med de flotte elevene våre! Men trygghet og smittevern må gå foran. Vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli en god situasjon for både elever og ansatte.

Der foresatte/foreldre har samfunnskritiske yrker, kan de søke om skoleplass direkte til meg på lena.stangebye@horten.kommune.no – det må være vedlegg/bekreftelse fra arbeidsgiver.

Mvh Lena, rektor

 

Informasjon fra Horten kommune til alle foresatte.

I løpet av den siste tiden har det vært stor økning av tilfeller med covid-19 på skolene våre. Både elever og ansatte er smittet. Som en konsekvens av dette er også mange av skolenes elever og ansatte nå i karantene.

For å opprettholde en faglig god undervisning vil vi fram til påske vurdere utstrakt bruk av digital hjemmeundervisning i Hortenskolen.

Med den pågående situasjonen på Sentrum og Granly har vi besluttet å gjennomføre digital hjemmeundervisning også for 1.-4. trinn på disse skolene. Beslutningen gjelder fra torsdag 18. mars og fram til påskeferien, fredag 26. mars.

Situasjonen ved de andre barneskolene i Horten blir fortløpende vurdert.

Merk:

 • Sårbare barn vil bli ivaretatt med fysisk tilstedeværelse på skolen.
 • Foresatte som har samfunnskritiske funksjoner kan søke om å ha barn fysisk på skolen. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til rektor.

Samtidig ønskes alle berørte en rask bedring. Vi oppfordre dere alle til å fortsette med gode smittevernstiltak. Hold avstand, hold hender rene og hold dere hjemme om dere er syke.

_______________________________________________________________________________________________

Strengere tiltak i Hortenskolen fram til påske

 

I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten. For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen. I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. 

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien. 

DETTE ER TILTAKENE SKOLE, 1.-4. TRINN 

Skolene organiseres på rødt nivå fram til påskeferien: 

Undervisning: 

 • Maks 17 elever i hver kohort 
 • Ingen fysisk kontakt mellom kohorter 
 • Faste lærere på hver kohort 
 • Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene 
   

SFO: 

 • Redusert åpningstid i SFO, 08.00-16.00
 • Samme kohorter på skolen og SFO 
 • Elevene må selv ha med matpakke til SFO 
   

Ellers: 

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • Ekstra fokus på hygiene 
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Egne områder i skolegården for ulike kohorter i friminutt 
 • Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen 

 

SKOLE, 5.-10. TRINN 

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien
 • Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen

 

HORTEN VOKSENOPPLÆRING

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

 

FRITIDSAKTIVITETER, ALLE

Slik smittesituasjonen ser ut i dag anbefaler vi at fritidsaktiviteter settes på pause til og med søndag 21. mars. 

Vi oppfordrer samtidig at alle forholder seg til færre og faste nærkontakter og unngå å møtes hjemme. Skal du møtes, gå heller en tur ute, med god avstand. 

 

SISTE ORD 

Til slutt vil kommuneoverlegen komme med følgende budskap:

Covid-19 gir ofte lette symptomer. Vi ser at noen går lengre enn ønsket med symptomer før de tester seg. Vi vet det kan være vanskelig å avgjøre når det er riktig å teste seg, samtidig er det lett å være etterpåklok.

Vi ber om at alle tester seg så raskt som mulig, så snart de får mistanke om symptomer som kan vise seg å være covid-19.

I tillegg ber vi alle om å overholde karantenereglene innad i husstanden. Har du barn i karantene, må færrest mulig ha kontakt med barnet. Bruk munnbind og husk håndhygiene.

 

_______________________________________________________________________________________________

Til alle foreldre og foresatte på Sentrum skole

 

Det er fattet et vedtak (les vedtaket her (PDF, 167 kB)) av kommuneoverlege Niels Kirkhus ang skjerpet inndeling av kohorter i grunnskolen i Horten. Dette gjelder fra mandag 15.03 – fredag 26.03. Sentrum skole skal fremdeles følge smittevernsreglene på gult nivå – men vi kommer til å dele elevene i mindre grupper. Det skal være maks 17 elever fra 1-4. trinn og 22 elever fra 5-7. trinn.

 

Alle ansatte på Sentrum skal gjøre så godt vi kan for å ta vare på elevene i denne perioden og vi har laget planer for at 1-4 trinn skal være på skolen innenfor vanlig timeplan hver dag. 5-7 trinn skal ha oppmøte på skolen hver dag i tillegg til en daglig økt med hjemmeskole. Dere får mer detaljer at deres kontaktlærer i løpet av helgen.

 

For å kunne omorganisere hele skolen til mindre grupper skal alle elever fra 5-7 trinn ha hjemmeskole hele mandag. 1-4. trinn møter på skolen som vanlig og blir delt inn i mindre grupper i løpet av dagen. SFO vil ha noe redusert åpningstid fra 8-16.

 

Mvh Lena Stangebye, rektor

_______________________________________________________________________________________________

Skolestarter høsten 2021

I disse dager går det ut brev til foreldre med skolestartere (f.2015) i Horten kommune. I år skal du bekrefte skoleplass digitalt. Klikk her for å lese mer.

_______________________________________________________________________________________________

 

BlimE 2020 - Sentrum skole

Torsdag 12.november danset hele Sentrum skole BlimE-dansen. Her kan du se resultatet;)

 

_______________________________________________________________________________________________

Kjære alle foreldre og foresatte på Sentrum skole.

Horten og resten av landet opplever nå en økning i koronasmitte og det medfører strengere nasjonale tiltak. Jeg ønsker å oppfordre alle til å holde seg oppdaterte gjennom de nasjonale nettsidene til FHI og UDIR – og hjemmsiden til Horten kommune.

Alle ansatte på Sentrum skole står på for at våre elever skal ha en trygg og så normal skolehverdag som mulig. Hjelp oss med å følge anbefalinger og regler: Hold avstand, vask hender, hold deg mest mulig hjemme og bli hjemme når du er syk. Så kan vi sammen holde smitten nede.

Det er viktig for barna å være på skolen hver dag og oppleve sosial tilhørighet. De strenge tiltakene som nå innføres nasjonalt skal blant annet bidra til at barn og unge skal kunne leve så normalt som mulig.

Vi må fremdeles oppfordre til at dere foreldre ikke går inn i skolebygget uten avtale. Dette er enda viktigere nå som det er mer smitte i Horten. Vi skal snart ha utviklingssamtaler for alle elever. Det vil komme mer info om dette direkte fra din kontaktlærer. Det gis nå mulighet for at samtalen kan gjennomføres på Teams ved at vi gjør noen tiltak for å sikre personvern. Vi vil fortsatt ha noen samtaler på skolen – men da vil læreren komme ut og hente dere som skal delta på samtalen. Mer info om digitale samtaler kan du lese her:

For digitale utviklingssamtaler vil elev og foresatt motta en innkalling til et Teamsmøte på sin epost. Eposten inneholder en kalenderinnkalling med dato/tid, et samtykke til å gjennomføre utv.samtale som du godtar ved å godkjenne møtet og en lenke til selve møtet.

"Samtykke for gjennomføring av digitalt møte

Ved å delta i dette møtet, godtar jeg at personopplysninger omkring mitt barn kan deles i digitalt møte på Teams. Jeg er kjent med at digitale møter kan ha en noe større risiko for at personopplysninger kan komme på avveie, enn fysiske møter. For å øke sikkerheten omkring disse møtene, har Horten kommune en rutine for at læreren fysisk må godkjenne og slippe inn alle deltakerne i møtet.

Møtedeltakerne må være bevisste på å sitte på et skjermet sted der ikke uvedkommende kan få tilgang til lyd eller bilde.

Digitale møter vil ikke spilles inn eller lagres for ettertiden. Avtaler gjort i møtet, vil skriftliggjøres av læreren, og sendes hjem i papirform dersom dette er aktuelt.

Før møtet starter, skal det avklares hvem som deltar fra skolen og hvem som deltar fra hjemmet."

Har du spørsmål rundt digitale utviklingssamtaler, ta kontakt med kt.lærer for ditt barn.

 

Mvh lena Stangebye, rektor

_______________________________________________________________________________________________

 

NÅR KAN BARNET KOMME TILBAKE PÅ SKOLEN?

Det er mange som lurer på hvilke regler som gjelder for sykefravær og hvor raskt et barn kan komme tilbake på skolen etter en luftveisinfeksjon. Det har nå kommet nye oppdaterte retningslinjer og de kan du lese mer om her. 

Se også "Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer" under menypunktet Covid-19

_______________________________________________________________________________________________

 

Til alle foreldre og foresatte som har barn på SFO

Det er nå lagt ut et informasjonsbrev September 2020 til alle foreldre og foresatte med barn på SFO under menypunktet SFO, eller du kan klikke her for å lese! (PDF, 166 kB) 

_______________________________________________________________________________________________

Månedsbrev for elever og foresatte ved Sentrum skole

Det er nå opprettet et nytt menypunkt på hjemmesiden der Sentrum skole kommer til å publisere nyhetsbrev til elever og foresatte. Klikk på her (PDF, 743 kB) for å lese månedsbrevet for september 2020 eller klikk på menypunktet Månedsbrev til elever og foresatte

_______________________________________________________________________________________________

Evaluering av skoletilbudet mars-juni 2020 - for foresatte fra 2.-7.trinn
 

Klikk for stort bildeVi oppfordrer foresatte fra 2.-7.trinn om å svare på en kort spørreundersøkelse om opplæringen i koronaperioden. Undersøkelsen tar 5 minutter å svare ut. 
Undersøkelsen er anonym og frist for å svare er torsdag 3.september.

Foresatte kan svare via linken under eller via QR-koden som er vedlagt.

Undersøkelsen er en del av en større evaluering  (håndteringen av tjenesteproduksjon i koronaperioden for kommunalområde Oppvekst).

Lenke til spørreundersøkelsen - Takk for at du deltok i evalueringen!

_______________________________________________________________________________________________

Til alle foreldre og foresatte på Sentrum skole

Velkommen til et nytt skoleår! Og spesielt velkommen til foreldre og barn i 1. trinn. Vi gleder oss til å ta imot alle elevene våre første skoledag mandag 17.08.2020

Mange elever er allerede godt igang på SFO og koser seg med lek og aktiviteter. På mandag skal alle elever møte opp ute. 2, 3 og 4. trinn møter opp i nedre skolegård 8.30. 5,6 og 7. trinn møter opp i øvre skolegård kl 8.30. 1. trinn møter opp sammen med foreldre i nedre skolegård kl. 9. (Foreldre i 1. trinn får en egen melding med mer detaljer om første skoledag). De barna som er på SFO om morgenen følges ut av de ansatte. Alle foreldre leverer barna sine ute. Enten til ansatte på SFO eller direkte til kontaktlærer kl 8.30

Det har skjedd store forandringer i øvre skolegård denne sommeren og vi venter spent på vårt nye og flotte uteområde som skal stå ferdig om 1-2 uker. Skolebygget er også ferdig sanert på innsiden. Det gjenstår bare litt arbeid på fasaden mot svømmehallen. Det vil trolig være ferdig om noen få uker.

Covid-19: Vi følger smittervernveilederen til Utdanningsdirektoratet. Som resten av landet er vi nå på gult nivå. Det kan dere lese mer om her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

På Sentrum skole vil vi ha friminutt i to «omganger» slik at ikke alle elevene er ute samtidig. Vi har også rutiner inne slik at det ikke blir trengsel i garderober og korridorer. Klassen er en kohort. All henting og levering av barn vil foregå ute. De ansatte hjelper til med å rydde opp i garderoben slik at barna får med seg det de skal hjem. Dere kan lese mer på skolens hjemmeside: https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/oppvekst/hortenskolen/barneskoler/sentrum-skole/

Mvh Lena Stangebye, rektor

_______________________________________________________________________________________________

Klikk for stort bildeSkolemelk 2020/21 åpen for bestilling

 

Klikk på her for å komme til informasjon om skolemelk for skoleåret 2020/21

 

_______________________________________________________________________________________________

God sommer

 

Til alle foreldre og foresatte på Sentrum skole. I morgen legger vi ut gjenglemte klær på et bord i nedre skolegård kl 14.30-16.30. Det er klær fra alle klasser -1. trinn til 7. trinn. Ta en tur innom dersom dere savner noe. Jeg vil også ønske dere alle en riktig god sommer! Vi gleder oss til å starte opp igjen etter sommerferien - da med et flott og nytt lekeområde i øvre skolegård. Det skal graves og jobbes der i hele sommer. SFO starter opp tirsdag 04.08. Les mer om oppstart under SFO-knappen. Første skoledag er mandag 17.08. Merk også at høstferien er flyttet til uke 41.

Mvh Lena Stangebye, rektor.

_______________________________________________________________________________________________

Velkommen til Sentrum skole - Skolestartere høsten 2020
 

Takk for et hyggelig møte ute i skolegården på Sentrum skole sist tirsdag, det var så hyggelig å hilse på alle sammen.

Nå har vi lagt ut videoen som viser litt av skolen og skolebygget vårt. Klikk her for å komme til filmen.
_______________________________________________________________________________________________
 

Skolestartere 2020

Registrering av skolestartere for høsten 2020 starter i januar. Barn som er født i 2014 vil få brev med innmeldingsskjema i posten. I dette brevet vil du få informasjon om hvilken skole barnet er tildelt plass på. Du får også informasjon om SFO, foreldremøter og besøksdager utover våren. Brevet gir dessuten informasjon om hva du må gjøre ved flytting eller hvordan du kan søke om skoleplass i annen skolekrets.

_________________________________________________________________________________________

 

Sentrum skole har 460 elever fra 1.- 7. trinn. 35 prosent av våre elever er minoritetsspråklige fra hele 45 ulike nasjoner. Det gir et spennende og flerkulturelt arbeidsmiljø som vi trives godt med på vår skole.

Sentrum skole, inkludert Skolefritidsordningen (SFO), bygger sin virksomhet på et positivt menneskesyn preget av respekt, at barn kan ta ansvar og har behov for å bli sett. Vi voksne ønsker å være tydelige, empatiske, inkluderende og engasjerte i alle barna på Sentrum.  Skolens personale tilrettelegger for tilpasset opplæring og elevmedvirkning i læringsprosessen. Foreldre- og elevundersøkelser viser at vi lykkes godt med dette. SFO tilrettelegger tilbud om lek og fritidsaktiviteter og dekker barns behov for tilsyn før og etter undervisningstid.

Kontaktinformasjon Sentrum skole

Rektor: Lena Stangebye 40 46 50 85
lena.stangebye@horten.kommune.no  

U.inspektør: Morten Bjerkeskaug 92 42 96 18
morten.bjerkeshaug@horten.kommune.no  

U.inspektør: Iselin Stiansen 47 14 50 07
iselin.stiansen@horten.kommune.no  
 
Sekretær: Hege Johre 33 08 59 00 / 97 55 04 42
hege.johre@horten.kommune.no   


Besøksadresse Sentrum skole
Sentroveien 5, 3182 Horten


 
Skooler

Hortenskolen benytter Skooler til å sende og motta meldinger om fravær og annet. Husk at personsensitiv informasjon ikke skal sendes i Skooler. Slik informasjon gir du skolen per telefon eller i møte.

I Skooler finner du følgende informasjon om ditt barns skolehverdag: ukeplaner, informasjonsskriv (foreldremøter o.l), fraværsoversikt, vurderinger og oppgaver (kommer i løpet av våren), meldinger til og fra skolen.

Foresatte kan nå logge på foresattportalen med adressen:
foresatt.hortenskolen.no eller benytte appen: "Skooler Foresatt". 

Å skrive meldinger i Skoolers Foresatte app

1. Gå inn i appen og velg fanen Meldinger nederst i bildet. Du får nå opp to valg: chat og meldinger.

2. Velg Chat og trykk på kontaktlærers navn i innboksen. Du har samme innboks for alle barna du har i Hortenskolen. Du trenger derfor ikke å velge riktig elev når du sender melding.

3. Skrivefeltet dukker opp nederst i skjermbildet når du velger kontaktlærers navn.


 

Elevrådet

Elevrådet ved Sentrum skole består av representanter fra 2.-7. klasse. Elevrådet arbeider for at Sentrum skole skal være et bra sted å være. Det arbeides kontinuerlig med skolemiljøet, og arbeidet mot mobbing holdes varmt gjennom hele skoleåret.

Elevene er gjennom sin deltagelse i elevrådet med på å ta ansvar, gi omsorg og vise respekt for skolen og medelever. De avholder regelmessige møter i klassen sin. De utvikler evne til samarbeid og opplever elevdemokrati i praksis i sin egen skolehverdag.

Kontaktlærer for elevrådet er Hege Tomther.

 

Kontakt

Sentrum skole sentralbord (åpent kl 8.00 -15.30)
Sentroveien 15, 3182 Horten
Tlf: 33085900
Lena Stangebye
Rektor
Mob: 404 65 085
Morten Bjerkeskaug
Undervisningsinspektør
Tlf: 924 29 618
Iselin Stiansen
Undervisningsinspektør
Tlf: 471 45 007
SFO basen og leder
Tlf: 99 28 67 09
Mob: 97 55 03 02
Wenche M. Aasmundtveit
Helsesykepleier
Tlf: 97550028

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284