SFO og Nordstua

Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for elever fra første til fjerde trinn, og femte til syvende med særskilte behov.

Nordstua er en egen avdeling med et undervisningstilbud som er individuelt tilpasset eleven, og tar utgangspunkt i elevenes læreforutsetninger og behov.

Ferie, fri- og planleggingsdager 2020/2021

 • Nordstua åpner: mandag 3. august
 • SFO åpner: tirsdag 4. august
 • SFO/Nordstua har siste dag før ferien torsdag 1.juli
 • SFO/Nordstua har ferie: uke 27, 28, 29, 30

         SFO

 • Mandag 3. august
 • Fredag 14. august
 • Onsdag 23. desember
 • Fredag 14. mai
 • Fredag 2. juli

       Nordstua

 • Torsdag 13. og fredag 14. august
 • Onsdag 23. desember
 • Fredag 14. mai
 • Fredag 2. juli

Kontakt

SFO - Nordskogen Kryssebord
Mob: 90418301
Avdeling Nordstua
Mob: 90648884

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284