Renovering

Her vil det komme info om flytting og renovering av Nordskogen skole

08.januar 2021

Hei. Første uken i nye lokaler er over og her kommer litt informasjon som er nyttig å lese.

Bussene kjører på morgenen fra kl. 07.30 og kjører rundt til alle elevene er hentet. Siden vær og trafikk kan bidra til litt ulike kjøretider velger vi å ikke oppgi tidspunkter for holdeplassene da de kan være ulike. Paulsen buss har uansett god dialog med de voksne på holdeplassene og passer på at alle elevene kommer med.

Tusen takk til alle foresatte som bidrar på holdeplassene på morgenen. Det er viktig for en trygg avvikling av skoleskyssen.

Vi har utarbeidet, sammen med elevrådet, noen retningslinjer for skoleskyssen. Det er fint om dere snakker med deres barn om dette:

Retningslinjer for skoleskyss på Nordskogen skole:

På vei til skolen

 • På vei til holdeplassen oppfordrer vi elevene til å bruke refleksvest og/eller refleks.
 • Elevene må vise aktsomhet på veien til holdeplassen og ikke krysse vei uten å ha sett seg godt til begge sidene.
 • Ved ankomst holdeplassen skal elevene stå sammen med elever fra samme kohort.
 • De voksne (Foreldrerepresentantene) organiserer påstigning inn i bussene.
 • Når bussene kommer, er det de yngste trinnene som skal gå på bussen først.
 • Elevene holder god avstand til hverandre når de går om bord på bussen.
 • Det er kun elever i samme kohort/klasse eller elever som tilhører samme husholdning som skal sitte ved siden av hverandre på bussen.
 • Når bussen kjører, sitter elevene rolig i bussen slik at sjåføren ikke forstyrres.
 • Ved ankomst til skolen, går elevene rolig ut av bussen med god avstand til hverandre.

På vei fra skolen

 • Elevene møter til oppsatte tidspunkter ved holdeplassen til sin kohort/klasse.
 • De voksne (Skolens ansatte) organiserer påstigning inn i bussene.
 • Når bussene kommer, er det de yngste trinnene som skal gå på bussen først.
 • Elevene holder god avstand til hverandre når de går om bord på bussen.
 • Det er kun elever i samme kohort/klasse eller elever som tilhører samme husholdning som skal sitte ved siden av hverandre på bussen.
 • Når bussen kjører, sitter elevene rolig i bussen slik at sjåføren ikke forstyrres.
 • Ved ankomst til holdeplassen, går elevene rolig ut av bussen med god avstand til hverandre.
 • Elevene venter med å krysse veien til etter bussen har kjørt.

Gjenglemttøy på bussen

Gjenglemte klær eller utstyr på bussen, blir samlet og levert til skolen hver fredag. Det blir liggende ved hovedinngangen og kan hentes der. Hvis det er klær eller utstyr som ønskes hentet umiddelbart, kan dere ringe Paulsen buss direkte på : 33041199.

Ønsker dere en fin helg.

Mvh

Tommy Strøm Skjørberg, Rektor

5.januar 2021

Kjære foresatte på Nordskogen skole. Da var dag to i nye lokaler i Bekkegata over og vi er godt fornøyd med oppstarten. Mange har fått øvet på å kjøre buss og vi har blitt kjent med både innvendige og utvendig områder. Vi oppdager ting som vi justere og vi ser nye muligheter som vi ikke trodde var der. Så vi opplever spennende dager på Nordskogen skole. Det har kommet noen spørsmål fra dere som vi ønsker å besvare her:

Skoleskyss

 • Smittevern - Vi forholder oss til den nasjonale veilederen som sier følgende : "Gult og rødt nivå for barneskole og ungdomsskole. Elever kan sitte sammen med andre fra samme familie eller samme kohort." Barneskolene i Horten kommune er pr. idag på gult nivå. Vi oppfordrer derfor dere til å minne elevene om dette når de benytter skoleskyss. Dette innebærer at elevene må holde trygg avstand til andre enn de i sin kohort, både på buss og på holdeplassen.
 • Refleks - Vi oppfordrer alle elevene, selv om de tar buss eller ikke, til å bruke refleks. Det er mørkt, spesielt på morgenen, og det er viktig at elevene gjør seg mest mulig synlig når de beveger seg i trafikken.
 • Vi gjennomfører en evaluering av skoleskyssen på fredag denne uken, og kan komme til å gjøre endringer på bakgrunn av den. Vi ser blant annet allerede at det er noen tidspunkter der det er utfordringer på kapasitet. Men vi prøver ut denne uken for skaffe oss gode erfaringer før vi lander et mer permanent tilbud. 

Oppmøte før skolestart

Vi gjennomfører nå normal timeplan fremover (med unntak av onsdag 6.januar hvor det ikke er leksehjelp). På samme måte som på "gamle" Nordskogen skole møter elevene utenfor sine innganger rett før skolestart og blir møtt av lærerne før de går inn (De som går på SFO er naturligvis i sine klasserom). Dette er viktig å huske med tanke på valg av buss og ved levering til skolen.

Levering/Henting - "dropsone"

Det er laget egen "dropsone" og parkeringsplasser i forbindelse med levering og henting. "Dropsonen" (grønn pil) er for de som bare skal sette av barnet og kjøre videre. Parkeringsplassene (merket gul - NB! De andre p-plassene er ikke våre) er for de som ønsker å følge barnet inn. Hvis det er fullt på parkeringsplassen er det også plasser ved kirkegården (i overkant av bildet) som kan benyttes. Bekkegata kan også benyttes som "dropsone" men da i nordlig retning.

Oregata er stengt og skal ikke benyttes til levering/henting og/eller "dropsone".

Klikk for stort bilde

 

31.desember 2020

Hei. Da er det ikke mange dagene igjen før oppstart i Bekkegata 2. Vi gleder oss til oppstart i et bygg og et område som gir oss mange nye muligheter. Vi anbefaler dere å lese dokumentet «Infoskriv Bekkegata» som dere finner nederst på siden (mobil) eller til høyre (PC) før 4.januar. Der er det mye viktig informasjon. Blant annet står oppmøtetider for 4.januar, som er litt annerledes enn normalt:

Oppmøtetidspunkt pr.trinn - 4.januar

 • 1. - 2.trinn: 08.00
 • 3. - 4.trinn: 08.30
 • 5. - 7.trinn: 09.00

Skoleslutt pr.trinn - 4.januar

 • 1. - 2.trinn: 13.20
 • 3. - 4.trinn: 13.40
 • 5. - 7.trinn: 14.00

 

SFO har åpent til kl. 16.00.

Det er sendt ut egen info for Nordstua.

 

Det er satt opp skoleskyss for alle elevene fra 4.januar og skysstidene finner dere i nevnte dokument. FAU har organisert tilsyn ved holdeplassene og skolens ansatte vil ta imot elevene når de ankommer Bekkegt.

Til de av dere som leverer/henter sine barn oppfordrer vi sterkt til å vise aktsomhet rundt Bekkegata. Vi kommer til å være flere voksne (i gul vest) som står både i Bekkegata og på parkeringsplassen nord for gymbygget. Der vil vi veilede foresatte til riktig benyttelse av dropsonen.

Det er også viktig at oppmøtetidene overholdes, for å sikre god «flyt» første dag. Ansatte møter elevene i skolegården (med gul vest og klassens 17.mai fane) og tar de med inn i bygget. Barn som skal være på SFO etter skoletid gir beskjed om hentetidspunkt til de ansatte i klasserommet. Når barna skal hentes minner vi om viktigheten med trygg og god avstand, slik vi har øvd på nå i mange måneder 😉

Kontaktinfo - telefon

Skolen har fått nye telefonnummer og de er verdt å merke seg:

Nordskogen skole - kontor: 90195505

Avdeling Nordstua: 90648884

SFO - Nordskogen Kryssebord: 90418301

 

Telefonnummer til de ulike teamrom kommer i løpet av uka.

NB!: Hvis det er beskjeder som dere trenger å gi til lærere ved oppstart oppfordrer vi dere til å benytte Skooler eller e-post. Andre henvendelser kan gjøres pr.mail til skolen: nordskogen.skole@horten.kommune.no

Vi har tatt noen bilder av ute- og inneområdet på skolen som dere kan se under. Vi tror dette blir veldig bra.

Ønsker dere alle et godt nyttår og ser frem til å møte alle elevene igjen.

 

Mvh

Tommy Strøm Skjørberg, Rektor

18.desember

Det er lagt ut info om oppstart i Bekkegata etter jul. Dette finner du under "Infoskriv Bekkegata" (nederst på siden på mobil eller til høyre på PC).

 

12.november

Hei. Prosjektledelsen jobber nå med innkomne anbud på renoveringen av Nordskogen skole. Det forventes avklaring på dette i nov/des. Når det gjelder flytting til Bekkegata er skolen godt i gang med forberedelser og har allerede begynt med å pakke ned utstyr. I tillegg skjer det endringer i Bekkegata, både ute- og innvendig, som gjør at skolen i større grad fremstår som en barneskole. 

På alle foreldremøtene i høst gikk jeg igjennom tegningene for Bekkegata og planlagt bruk av rom. Nye oppdaterte tegninger ligger tilgjengelig på denne siden.

Når det gjelder organiseringen og bruk av uteområdet for 4. -7.trinn, er vi i dialog med både Horten videregående og park og idrett om dette. Uteområdet for 1. -3.trinn er tilnærmet ferdigstilt med både ny asfalt og lekeapparater.

Så ønsker jeg å minne om at skole, sfo og Nordstua avslutter litt tidligere en normalt, tirsdag 8.desember (kl. 13.00). Dette er det sendt ut informasjon om tidligere via ranselpost.

Vi planlegger forøvrig en tur med alle klassene ned til Bekkegata før jul, slik at alle elevene har sett både uteområdet og sine respektive klasserom. Det blir spennende :-)

 

Mvh

Rektor

11.august

Hei. Det har kommet noen spørsmål fra enkelte foresatte om prosessen videre når det gjelder flytting og renovering på Nordskogen skole. Vi legger ut ny oppdatert informasjon så snart det foreligger. Pr. idag er dette planen videre:

Til alle foresatte på Nordskogen skole.

Prosjektgruppa har siden sist oppdatering jobbet videre med konkurransegrunnlaget og skisser sammen med FAU og skolen.

Planen er at konkurransegrunnlaget legges ut i slutten av august og at entreprenør er avklart i løpet av oktober. 

 

På Bekkegata har vi startet med befaringer med ulike entreprenører for å gjøre bygget klart. Samtidig pågår det arbeid med stenging av Oregata, slik at det blir trafikksikkert rundt skolen.

Vi jobber også med å sikre god skolevei for alle elevene på Nordskogen.

Eivind Bachmann

Prosjektleder

 

12.mai

Til alle foresatte på Nordskogen skole

I Kommunestyret 6.mai ble det vedtatt at Nordskogen skole flytter til Bekkegata 2 (gamle Horten VGS) i renoveringsperioden. Flytting vil skje til jul 2020 og flytting tilbake vil være til skolestart (august) 2022.

I samme møterunde ble det ble også vedtatt en fysisk stenging av Oregata som gir trygge uteområder.

Prosjektledelsen jobber tett med ledelsen på skolen for å tilrettelegge best mulig i Bekkegata.  Det er gjort luftmålinger av et uavhengig firma som viser at luftmengden er god. Vi vil også ha kontakt med Miljørettet helsevern videre i planleggingen.

Vi jobber fortsatt med rom- og funksjonsprogram for renovering av Nordskogen og konkurransegrunnlaget til entreprenør. Dette er klart i løpet av juni.

Mvh

Eivind Bachmann, Prosjektleder

 

Hvis du har spørsmål angående renovering og/eller flytteprosessen, ta kontakt med FAU-leder Jonas Eriksson på tlf: 99214217 eller epost: jonas_er@icloud.com.

3.april

 

Til alle foresatte på Nordskogen skole

I Kommunestyret 26 februar 2020 ble det vedtatt at rehabiliteringen av Nordskogen skal fortsette som planlagt. I den fasen vi er i nå jobber vi med midlertidig plassering av elevene under byggeperioden. Jeg har skrevet en politisk sak angående dette, hvor politikerne skal få bestemme hvor de ønsker elevene skal være. Det er sett på flere ulike alternativer, men hvor Bekkegata 2 (gamle Horten VGS) og Nidaros på Karljohansvern er de to mest aktuelle plasseringene. I neste Kommunestyremøte (6.mai) vil dette bli endelig vedtatt.

Grunnet ny lærerplan plan jobbes det parallelt med å få ett nytt komplett rom- og funksjonsprogram. Planen er å legge ut konkurransen i august. Og utviklingsfase sammen med entreprenør i høst, før vi byggestart på nyåret 2021.

På grunn av tidene vi nå er i kan dette medføre endringer på kort varsel. Vi vil holde dere forløpende oppdatert her inne.

 

Mvh

Eivind Bachmann, Prosjektleder

 

Hvis du har spørsmål angående renovering og/eller flytteprosessen, ta kontakt med FAU-leder Jonas Eriksson på tlf: 99214217 eller epost: jonas_er@icloud.com.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284