Info angående Covid-19 (Korona)

Her vil vi samle informasjon om hva som skjer på Nordskogen skole i forbindelse med Covid-19.

Nye smittevernregler - 09.11.20

Horten og resten av landet opplever nå en økning i koronasmitte og det medfører strengere nasjonale tiltak. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdaterte gjennom de nasjonale nettsidene til FHI og UDIR – og hjemmesiden til Horten kommune.

Det er fortsatt de samme grunnpilarene som gjelder for å begrense spredning av Covid-19:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer

I tillegg har dagens situasjon medført noen justeringer i rutinene på skolen. F.o.m. 09.11.20 gjelder følgende for Nordskogen skole:

 • Elever som ikke går på SFO møter ved sine innganger tidligst 5 minutter før oppstart av første time.
 • Foresatte til barn som går på SFO må vente på utsiden av inngangen når de leverer og/eller henter barnet. Unntaket er foresatte til barn på 1.trinn som ved levering før 08.25 kan følge barnet til garderoben og hente barnet etter SFO.

Dette gjør vi for å unngå trengsel ved innganger og i garderobe.

 • Møter gjennomføres primært på Teams. Det er utarbeidet egne retningslinjer for gjennomføring av slike møter for å ivareta personvernet. Disse blir det opplyst om ved innkalling til møte.
 • Voksne som har avtale med noen på skolen, har anledning til å gå inn i skolebygget, etter å ha registrert seg digitalt.   

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen 😊

Mvh

Tommy Strøm Skjørberg, rektor

 

NÅR KAN BARNET KOMME TILBAKE PÅ SKOLEN?

Det er mange som lurer på hvilke regler som gjelder for sykefravær og hvor raskt et barn kan komme tilbake på skolen eller i barnehagen etter en luftveisinfeksjon. Vi følger retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter og vi ber om at alle viser solidaritet og følger anbefalingene. 

De nye retningslinjene legger vekt på allmenntilstanden for å vurdere når vi kan komme  tilbake på skole og barnehage. Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering om vi er i god allmenntilstand, men kommuneoverlege Niels Kirkhus minner om at det er noen fellestrekk som det kan være lurt å huske på:

 1. Allmenntilstanden er god når du ikke føler deg syk eller slapp  -  og du er feberfri.
 2. Allmenntilstanden kan være god selv om du har noen restsymptomer som lett hoste og rennende nese.   
 3. Det er bedre med en ekstra dag hjemme enn en dag for tidlig tilbake for å hindre smittespredning av virus.

 

NYE RETNINGSLINJER FRA 9. SEPTEMBER

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Sjekk utdanningsdirektoratets nettsider for mer detaljert informasjon. 

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 • For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales testing. Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test.
 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Barn som får symptomer på luftveisinfeksjon eller føler seg dårlig i løpet av dagen vil bli sendt hjem.

Dersom barnet eller noen i husstanden får påvist covid-19, gjelder egne regler for isolasjon og karantene.

Ved smitteutbrudd vil det kunne bli behov for å strengere retningslinjer og da vil dere få ny informasjon.   

For mer detaljert informasjon se helsenorge.no 

 

 

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

 

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

 

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

 

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

 

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen 😊

 

 


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284