Buss til Bekkegata

Her finner du info og oversikt over busstider 

 

08.02.2021

Bussen kjører som vanlig på gult nivå igjen. Se rutetider til høyre.

 

25.01.2021

Nye busstider pga covid 19 i første omgang ut uke 4 . Busstidene kan være noe avvikende på "hjemturene". Se link til høyre

 

 

22.01.21:

På bakgrunn av erfaringer gjør vi noen endringer fra neste uke. Blant annet håper vi dette løser noen av utfordringene med fulle busser tirsdag og onsdag.

NB! Nytt oppmøtetidspunkt for 7.trinn tirsdager og onsdager (08.45). Dette er også informert om på ukeplanen.

Busstidene som gjelder f.o.m. 25.januar finner dere som vedlegg på denne siden.

 

17.01.21:

Hei.

I dialog med foresatte og busselskapet har vi justert noe på organiseringen rundt skoleskyss til Bekkegata:

 • For å unngå store samlinger med elever ved Røde kors huset på morgenen, vil Buss 1, ved runde 2, kjøre direkte til Røde kors huset for påstigning. Dette gjennomføres allerede fra mandag 18.januar.
 • På fredager vil bussen fra skolen for 1.trinn gå kl. 12.30 og for 2.trinn 12.40.
 • Avgang for bussen for 1.trinn fra Grønligata er kl.08.08 hver dag.
 • Foreldrevaktene fortsetter å stå på holdeplassene de neste to ukene (uke 3 og 4).
 • Det er ikke anledning til å ta med seg ski om bord på bussen. Dette gjelder all skoleskyss.

Så minner vi om retningslinjene som gjelder for skoleskyss på Nordskogen skole (se under), som er utarbeidet i samarbeid med elevrådet.

Mvh

Nordskogen skole

 

08.01.21

Bussene kjører på morgenen fra kl. 07.30 og kjører rundt til alle elevene er hentet. Siden vær og trafikk kan bidra til litt ulike kjøretider velger vi å ikke oppgi tidspunkter for holdeplassene da de kan være ulike. Paulsen buss har uansett god dialog med de voksne på holdeplassene og passer på at alle elevene kommer med.

Tusen takk til alle foresatte som bidrar på holdeplassene på morgenen. Det er viktig for en trygg avvikling av skoleskyssen.

Vi har utarbeidet, sammen med elevrådet, noen retningslinjer for skoleskyssen. Det er fint om dere snakker med deres barn om dette:

Retningslinjer for skoleskyss på Nordskogen skole:

På vei til skolen

 • På vei til holdeplassen oppfordrer vi elevene til å bruke refleksvest og/eller refleks.
 • Elevene må vise aktsomhet på veien til holdeplassen og ikke krysse vei uten å ha sett seg godt til begge sidene.
 • Ved ankomst holdeplassen skal elevene stå sammen med elever fra samme kohort.
 • De voksne (Foreldrerepresentantene) organiserer påstigning inn i bussene.
 • Når bussene kommer, er det de yngste trinnene som skal gå på bussen først.
 • Elevene holder god avstand til hverandre når de går om bord på bussen.
 • Det er kun elever i samme kohort/klasse eller elever som tilhører samme husholdning som skal sitte ved siden av hverandre på bussen.
 • Når bussen kjører, sitter elevene rolig i bussen slik at sjåføren ikke forstyrres.
 • Ved ankomst til skolen, går elevene rolig ut av bussen med god avstand til hverandre.

På vei fra skolen

 • Elevene møter til oppsatte tidspunkter ved holdeplassen til sin kohort/klasse.
 • De voksne (Skolens ansatte) organiserer påstigning inn i bussene.
 • Når bussene kommer, er det de yngste trinnene som skal gå på bussen først.
 • Elevene holder god avstand til hverandre når de går om bord på bussen.
 • Det er kun elever i samme kohort/klasse eller elever som tilhører samme husholdning som skal sitte ved siden av hverandre på bussen.
 • Når bussen kjører, sitter elevene rolig i bussen slik at sjåføren ikke forstyrres.
 • Ved ankomst til holdeplassen, går elevene rolig ut av bussen med god avstand til hverandre.
 • Elevene venter med å krysse veien til etter bussen har kjørt.

Gjenglemttøy på bussen

Gjenglemte klær eller utstyr på bussen, blir samlet og levert til skolen hver fredag. Det blir liggende ved hovedinngangen og kan hentes der. Hvis det er klær eller utstyr som ønskes hentet umiddelbart, kan dere ringe Paulsen buss direkte på : 33041199.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284