Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT bistår skolen i arbeid med barn og unges utvikling, trivsel og tilpassing. 

 

Tjenesten arbeider både med enkeltindivid og i forhold til skoler og barnehager (systemnivå) Jf. Opplæringsloven.

Tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering i forbindelse med rett til spesialundervisning.

PPT arbeider med: 

 • funksjonshemninger 
 • lese-,skrive- og matematikkvansker 
 • språk og kommunikasjonsvansker 
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker 
 • samspillvansker mellom barn og voksne 
 • følelsesmessige vansker 
 • barn i sorg og krise 

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foresatte fra barnehage, skole og helsestasjon, eller ved direkte kontakt fra foresatte.

For mer informasjon og lenke til henvisningsskjema, trykk HER.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284