SFO

Lillås SFO har ca. 130 barn og 11 ansatte.

Velkommen til oppstart SFO!

4.august starter SFO opp etter sommeren. SFO har åpent fra kl 06.45 til kl 16.30.

Vi ber foresatte levere barna seinest kl 09.00 slik at vi kan organisere aktiviteter og utflukter for barna. Det er selvfølgelig anledning til å ha kortere dager. Dette avtales med de ansatte ved levering.

Fordi vi fremdeles må ta smittehensyn, må vi begrense antall foresatte inne i SFO. Som hovedregel kan 1.klasseforeldre følge barna inn, mens 2.-4.klassinger leveres ute eller i døra. Barna blir tatt  i mot av personalet.

På SFO er barna kun sammen med andre barn på samme klassetrinn. Disse gruppene kalles kohorter og har faste voksne som er sammen med dem. Slik må vi gjøre det så lenge smittesituasjonen er slik den er akkurat nå.

Mat:

Barna må ha med seg frokost og lunsj. På SFO spiser vi frokost 07.30-8.30, og lunsj ca kl 11. Barna får servert SFO-mat rundt kl 13-14. Dette måltidet inngår i kostpengene.

Ta med:

 • vannflaske
 • klær til vær
 • skiftetøy til å ha i hylla
 • badetøy, solkrem, håndkle (hvis fint vær arrangerer vi bading i skolegården)

Vi gleder oss til å se dere!

 

SFO I GULT NIVÅ

SFO følger Udir sin smittevernveileder for 1.-7. klasse. Vi har fra uke 23 delt uteplassen i soner for 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn. Inntil videre vil SFO maten, som er medbrakt, spises inne i klasserommet eller på det tildelte området ute. Gult nivå innebærer at ingen syke skal møte på skolen og det skal fortsatt være god hygiene og forsterket renhold. De kontaktreduserende tiltakene er:
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
Hele klasser regnes som en kohort.
Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
Trinnvise kohorter på SFO.
Unngå trengsel og store samlinger.
Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt.

Gult nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort*
  Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser
  Trinnvise kohorter* på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt

Lillås SFO består av to baser. En egen 1. klasse base, som benytter 1. klasse rommene og en hoved base for 2.-4. klasse.

SFO har frivillige og voksenstyrte aktiviteter hver dag, samt egen 4. klasse klubb. På onsdager blir 2.-3. klasse delt inn i  grupper og har aktiviteter. 1. klasse og 4. klasse klubben har sine egne aktiviteter.

SFO har morgentilbud fra klokken 06.45 – 08.30 og heldagstilbud fra 06.45 – 16.30.

Skolerute:

https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i6b1a14e2-5855-45f7-a428-f1bce21f6a03/skoleruta-hortenskolen-2020-2021.pdf

Vi serverer mat hver dag på SFO og har varmmat to ganger i uken.

Søke/endre/avslutte SFO plass:

https://horteng2.ist-asp.com/NO00701-pub/login.htm

Kontaktinformasjon:

Lillås SFO, Lillåsveien 7, 3189 Horten

Tlf.     33085422 (SFO basen)

Tlf.     33085776 (1. kl. basen)

Mob. 47513006 (Beskjeder til SFO, tur-tlf.)

Leder: Espen Moe Andresen

Tlf.     33085423

Mob. 97550451

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

MAT 1. KL. – 2 ROM

MAT 1. KL. – 2 ROM

MAT 1. KL. – 2 ROM

MAT 1. KL. – 2 ROM

MAT 1. KL. – 2 ROM

MAT 2. KL. – 2 ROM

MAT 2. KL. – 2 ROM

MAT 2. KL. – 2 ROM

MAT 2. KL. – 2 ROM

MAT 2. KL. – 2 ROM

MAT 3. KL. – 2 ROM

MAT 3. KL. – 2 ROM

MAT 3. KL. – 2 ROM

MAT 3. KL. – 2 ROM

MAT 3. KL. – 2 ROM

MAT 4. KL. – EGET BORD

MAT 4. KL. – EGET BORD

MAT 4. KL. - KLASSEROM

MAT 4. KL. – EGET BORD

MAT 4. KL. – EGET BORD

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

GYM 1A

GYM 2B

4. KL. KLUBB - GYM

GYM 1B

GYM 3. KLASSE

 

 

4. KL. KLUBB - DATA

 

 

INNE/UTE

INNE/UTE

UTE/INNE

INNE/UTE

INNE/UTE

 

 

 

 

 

 

 

GYM 2A

4. KLASSEKLUBB/MAT

 

 

 

 

 

 

TEGNING/FORMING

TEGNING/FORMING

TEGNING/FORMING

TEGNING/FORMING

TEGNING/FORMING

LEGO

LEGO

LEGO

LEGO

LEGO

SPILL

SPILL

SPILL

SPILL

SPILL

KONSTRUKSJONSLEK

KONSTRUKSJONSLEK

KONSTRUKSJONSLEK

KONSTRUKSJONSLEK

KONSTRUKSJONSLEK

FRILEK

FRILEK

FRILEK

FRILEK

FRILEK

Vedtekter/kvalitetsplan:

https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i4867706f-a303-4c1e-a53d-6c5bd9c4beed/nye_vedtekter_for_skolefritidsordning_fom_010816.pdf

https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i260d6e16-1330-496d-be0a-b0cfbc429e18/kvalitetsplan_for_sfo_i_horten.pdf

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284