INFORMASJON OM BYGGEPROSJEKT - RØRESTRAND

Skanska Norge skal i gang med byggeprosjekt på Rørestrand. Prosjektet ligger øst for industribygning i Parkveien 46.

Det startes nå med tilrigging og graving. Dette medfører anleggstrafikk i boligområdet på Rørestrand og omegn. Gravearbeider vil pågå gjennom høsten og vinteren 2020/2021 - med påfølgende transport.
Prosjektet har planlagt ferdigstillelse våren 2022.
 

Skanska vurderer alle sine prosjekter, for å se hvilken påvirkning prosjektet har på naboer og nærmiljø.
Et av punktene som er avdekket for dette prosjektet er skolevei for barna på Granly skole. Som
følge av dette har Skanska besluttet tre konkrete tiltak som skal bedre sikkerheten for
alle barna. Dette er;

 1. Tungtrafikk skal i størst mulig grad gå via tunnelen/Midgardsveien og Halvdan Svartes gate for å unngå veiene nærmest skolen.
 2. Transportører skal i størst mulig grad unngå transport i boligområde i tidsrommet 8.00-8.30, hver dag.
 3. Alle firmaer vi engasjerer gjøres oppmerksom på omgivelsene og kjøreveien til prosjektet – med skolebarn i hovedfokus.
   

Refleks handler om å være synlig i mørket.

Å bruke refleks gjør deg synlig gjennom å reflektere lys, slik kan både du og bilfører se hverandre. Å være synlig er å være trygg i trafikken.

Det er vanskelig å se fotgjengere når det er mørkt ute. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket, og bare om lag 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks.

Jo mer refleks du bruker, jo mer synlig er du i mørket. Bruker du refleks er du synlig på lengre avstand og det gir bilfører lengre tid til å reagere.

Granly skole oppfordrer alle barn og voksne til å bruke refleks, og bli sett i trafikken

Det er en glede for oss å markere den gode jobben Granly skole har gjort gjennom å godkjenne den som dysleksivennlig skole, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. 

For å ivareta et godt smittevern på skolen må vi ha kontroll
på hvem som til enhver tid er tilstede på skolebygget  

Når du kommer til skolen må du registrere deg.

FAU ved Granly skole har jobbet for å få en klatrepark til skolen. De har fått midler fra Sparebankstiftelsen for å finansiere prosjektet.
Klatreparken skal settes opp der hvor bordtennisbord står nå.

Klikk på overskriften for å komme til link til film for å se hvordan klatreparken blir.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284