Tidligere oppdateringer

Her finner du informasjon som tidligere er sendt ut i forbindelse med Covid-19 (Korona).

NYE RETNINGSLINJER FRA 9. SEPTEMBER

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Sjekk utdanningsdirektoratets nettsider for mer detaljert informasjon. 

Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Hvis en elev har feber og hoste, bør eleven testes for covid-19.

 • For barneskoleelever: Ved kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme i et par dager. Hvis eleven ikke blir bedre, anbefales testing. Hvis eleven raskt blir bra, kan eleven komme tilbake til skolen uten test.
 • For elever i ungdomsskole og videregående skole: Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god. 

Barn som får symptomer på luftveisinfeksjon eller føler seg dårlig i løpet av dagen vil bli sendt hjem.

Dersom barnet eller noen i husstanden får påvist covid-19, gjelder egne regler for isolasjon og karantene.

Ved smitteutbrudd vil det kunne bli behov for å strengere retningslinjer og da vil dere få ny informasjon.   

For mer detaljert informasjon se helsenorge.no 

 

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

 

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen 😊
 

HORTEN 29.05.2020

Informasjon fra Horten kommune omkring skolesituasjonen fra 2.juni.

På grunn av lite smittespredning har regjeringen endret smittevernreglene for skolene. Det betyr at Hortenskolen avslutter ordningen med hjemmeskole fra og med tirsdag 2.juni. Alle elever vil få et skoletilbud i form av undervisning på skolen eller uteskole, hver dag.

Smittevernreglene åpner for at hele klasser nå kan være sammen igjen. Dette gir skolene mulighet til å ta imot alle elevene hver dag. Innad i en klasse er 1-metersreglen opphevet. Store ansamlinger skal unngås og vi bør fremdeles unngå fysisk kontakt og redusere antall mennesker man har kontakt med. Skolene vil derfor omorganisere noe på timeplanen slik at ikke alle elever har friminutt samtidig.

Uteskole med pedagogisk innhold vil benyttes for å redusere kontakten mellom ulike klasser. Fremdeles gjelder følgende smitteverntiltak:

 

Barneskole (1.-7. trinn):

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
– Hele skoleklasser kan være sammen
– Ansatte kan veksle mellom klasser
– Trinnvis organisering av SFO. Ingen matservering ut skoleåret.
– Unngå trengsel og store samlinger
– Ha egne områder i skolegården for ulike klasser i friminutt


SFO fortsetter som vi har gjort den siste tiden med ut- og innkryssing ved hovedinngangen.

Hvis dere ikke har fått annen beskjed fra trinnet så skal elevene møte som vanlig kl. 0830 ute i Kohortboksen sin på tirsdag.

Ønsker dere en riktig god pinsehelg.
Med vennlig hilsen Marit

 

HORTEN 24.04.2020

Informasjon om åpning av skolen (DOCX, 792 kB)

HORTEN 17.04.2020

I begynnelsen av kommende uke får vi retningslinjer om hvordan vi skal starte opp med 1.-4. trinn den 27. april. Dere får mer informasjon fra oss senest onsdag om hvordan alt skal organiseres.
5.-7. trinn skal fortsette med hjemmeundervisning. Vi får tilbakemelding om at mange elever savner både skolen og vennene sine. Husk at myndighetene oppfordrer til å ha et par faste å være sammen med! Snakk med hverandre og hjelp barna med å opprettholde noe sosialt samvær😊
Det vi allerede vet er:
- Barn som er kronisk syke, og ikke skal på skolen, må ha legeerklæring. Leveres skolen så fort som mulig.
- Det vil være stort fokus på smittevern; rengjøring, hygiene og avstand (retningslinjer kommer).

- Vi minner om at foresatte med samfunnskritiske oppgaver, og som trenger skoleplass før den 27. april, må sende mail til marit.flato@horten.kommune.no
Ønsker dere en riktig god helg!
Mvh Granly skole 😊

 

HORTEN 08.04.2020

De nasjonale restriksjonene opprettholdes til 20. april. (DOCX, 13 kB)

 

HORTEN 27.03.2020

VIDERE STENGING AV SKOLER OG BARNEHAGER

 

HORTEN 26.03.2020

INFORMASJON TIL FORESATTE OM VIDERE STENGTE SKOLE OG BARNEHAGER. (DOCX, 65 KB)

 

 

HORTEN 24.03.2020

TILGJENGELIGE HJELPEINSTANSER FOR FORESATTE OG ELEVER

 

De fleste av helsesykepleierne er for tiden omdisponert til Legevakten og er derfor ikke like tilgjengelig på telefon. De ønsker likevel å være så tilgjengelig som mulig. Barn, unge og foresatte oppfordres til å ta kontakt med navn via SMS/Mail, så ringer de tilbake til dere som ønsker det.
Helsesykepleier Line H. Nilsen ved Granly skole kan nås via SMS 97550246 eller MAIL Line.Nilsen@horten.kommune.no
 
Barn og familie har opprettet en egen bekymringstelefon for barn, ungdom og foresatte som er bemannet hverdager klokka 10:00 – 16:00 av
Psykolog Jorid Stamnes 97550479, Psykiatrisk sykepleier Steinar Hamlet Nielsen 97550267 
Sentralbordet på Helsestasjonens er bemannet fra klokka 09:00 – 15:00 Tlf:33085701

Vi minner om at miljøarbeider på Granly skole, Marius Lillebø, er tilgjengelig på chat på Teams for elever som føler seg alene eller bare ønsker å si hei.  Les mer om Hjertechatten her (DOCX, 134 kB)
Sosiallærere Jeanette Marthinsen, 97550270 og Gisle Johnson, 90607880 er også tilgjengelig på telefon eller SMS. 
 

 

Horten 24.03.2020

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV CHAT OG VIDEOMØTE I MICROSOFT TEAMS (DOCX, 99 KB)
 

 

 

***********

PROBLEMER MED TEAMS - OFFICE365?


Det er stor pågang på Microsoft365 i hele Norge og Europa i dag. Mange opplever at de ikke får brukt chat i Teams, Klassenotatblokka mm. hvis man bruker skrivebords-app på elevPC/iPad.

En løsning som virker å fungere mer stabilt er å bruke programmene online.

 • Logg på: https://portal.office.com i en nettleser eks. Chrome, Safari, Edge.
 • Skriv inn elevens epost adresse (eks. brukernavn+årstall@hortenskolen.com)
 • Skriv inn passord.
 • Logg på.

Elevene får da tilgang til alle programmer i Office365 online.

Klikk for stort bilde   

 

 

 


_____________________________________________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMASJON OM DIGITALE VERKTØY

 • Foresatte skal fortsatt melde sykdomsfravær og annet fravær på vanlig måte i Skooler.
 • Benytt appen Skooler Parent (nyeste versjon 2.2) eller logg inn på 
 • https://foresatt.hortenskolen.no.
 • Kontakt gjerne kt.lærere eller andre lærere på epost, fornavn.etternavn@horten.kommune.no hvis det er noe du lurer på.
   
 • Alle elever får informasjon via Teams.
 • Teams ligger som skrivebords-ikon på alle elevPCer/iPader,alternativt kan elevene logge seg inn på:
  • https://portal.office.com 
  • Skriv inn elevens epostadresse brukernavn+årstall@hortenskolen.no  
  • Logg deretter på med elevens Feidebruker
 • Elevene har da tilgang til alle programmer i Office365-pakken.

 

Hvis dere har problemer med Skooler kan du sjekke denne informasjonen her: 

Informasjon til foresatte SKOOLER mars 2020 (PDF, 96 kB)

______________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________

SKOLEN ER PÅLAGT Å HOLDE ÅPEN FOR BARN NÅR BEGGE FORELDRENE HAR KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER


Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn der eneforsørger eller begge foresatte er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

# Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Er deres barn/familie omfattet av unntaket for reglen om stening av skole, da trenger skolen en bekreftelse fra arbeidsgiver, samt at dere tar kontakt med rektor Marit Flatø for nærmere avtale.
Mail: marit.flato@horten.kommune.no
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284