Elevrådet

Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe. Klasse- og elevrådsarbeid er en viktig del av opplæringen i demokratiske prosesser, samarbeid og forståelse. Den viktigste delen av denne opplæringa skjer i regi av kontaktlæreren gjennom det regelmessige arbeidet i klassen. Til elevrådet velges det 2 representanter hvert år fra hvert klassetrinn, en jente og en gutt. De holder møter ca. en gang i måneden. Elevrådet velger et styre som består av leder, nestleder og styremedlem. Leder og nestleder er representanter for elevene i skolemiljøutvalget.

Noen av elevrådets oppgaver er:
-      å være bindeledd mellom elevene, lærerne, SU, klassene og FAU
-      elevrådets representanter skal være med å lede klassemøtene
-      å fremme elevenes interesser både på skolen og i nærmiljøet
-      å delta på kommunenes Barneråd ca. 4 ganger pr. år
-      å ta avgjørelser på vegne av elevene
-      å være en høringsinstans for elevene på skolen
 

Elevrådet 2019/2020
Leder: 
Sekretær: 

Kontaktlærer for elevrådet: Aud V. Karlsen

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284