Fagerheim skole

Klikk for stort bilde

INFORMASJON OM UKA ETTER PÅSKEFERIEN

Trykk her for informasjon om  hvordan første uka etter påskeferien blir for våre elever. (PDF, 210 kB)

For elevene på 5. - 7. trinn blir det digital hjemmeundervisning tirsdag 6. april. Ytterligere informasjon om resten av uken kommer i løpet av 6. april. 

Vi ønsker alle en riktig god påske!!!

 

Påskedager og skolefri

Trenger du noen å snakke med? (PDF, 185 kB)

 

I løpet av den siste tiden har vi opplevd et økt smittenivå blant barn og unge i Horten. For å få bedre kontroll over situasjonen har kommuneoverlegen besluttet ytterligere innstramminger i skolen. I tillegg har vi noen anbefalinger knyttet til fritidsaktiviteter. 

Tiltak og anbefalinger vil gjelde fra uke 11 til uke 13, altså fram til påskeferien. 

DETTE ER TILTAKENE

SKOLE, 1.-4. TRINN 

Skolene organiseres på rødt nivå fram til påskeferien: 

Undervisning: 

 • Maks 17 elever i hver kohort 
 • Ingen fysisk kontakt mellom kohorter 
 • Faste lærere på hver kohort 
 • Lærere og assistenter kan likevel samarbeide om to kohorter, da dette er viktig for undervisningen og sjeldent gir mange flere nærkontakter for elevene 

SFO: 

 • Redusert åpningstid i SFO, 08.00-16.00
 • Samme kohorter på skolen og SFO 
 • Elevene må selv ha med matpakke til SFO 

Ellers: 

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • Ekstra fokus på hygiene 
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Egne områder i skolegården for ulike kohorter i friminutt 
 • Elevene oppfordres til å opprettholde kohortene under skoleskyssen 

SKOLE, 5.-10. TRINN 

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien
 • Barn med spesielle behov vil bli ivaretatt på skolen

HORTEN VOKSENOPPLÆRING

 • Vi praktiserer digital hjemmeundervisning fram til påskeferien

FRITIDSAKTIVITETER, ALLE

Slik smittesituasjonen ser ut i dag anbefaler vi at fritidsaktiviteter settes på pause til og med søndag 21. mars. 

Vi oppfordrer samtidig at alle forholder seg til færre og faste nærkontakter og unngå å møtes hjemme. Skal du møtes, gå heller en tur ute, med god avstand. 

SISTE ORD 

Til slutt vil kommuneoverlegen komme med følgende budskap:

Covid-19 gir ofte lette symptomer. Vi ser at noen går lengre enn ønsket med symptomer før de tester seg. Vi vet det kan være vanskelig å avgjøre når det er riktig å teste seg, samtidig er det lett å være etterpåklok.

Vi ber om at alle tester seg så raskt som mulig, så snart de får mistanke om symptomer som kan vise seg å være covid-19.

I tillegg ber vi alle om å overholde karantenereglene innad i husstanden. Har du barn i karantene, må færrest mulig ha kontakt med barnet. Bruk munnbind og husk håndhygiene.

 

Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen

Kommuneoverlegen i Horten har besluttet et vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen. Vedtaket gjelder fra mandag 15. til og med fredag 26. mars 2021.

Vedtakssbrevet fra kommuneoverlegen finner dere her (Vedtak om skjerpet kohortinndeling i grunnskolen (PDF, 167 kB)).

På bakgrunn av kommuneoverlegens nye retningslinjer om færre elever i hver kohort, vil skolen ha behov for å planlegge hvordan undervisningen blir i tiden som kommer.

Basert på dette vil skolene ha digital undervisning på mandag 15. mars for alle klasser bortsett fra 1.-4. trinn. SFO vil gå mer eller mindre som normalt, men med noe redusert åpningstid. Åpningstiden vil være fra 08.00-16.00. Vi ber om at elevene  tar med seg egne matpakker.

Informasjon om videre organisering vil bli sendt ut fra kontaktlærere i løpet av mandag.

Vi takker elever og foresatte for samarbeid og forståelse for denne situasjonen vi nå er i.

Mvh;
Maria og Kristine

 

 

SKOLESTART 2020

Vi gleder oss til å ønske alle velkommen tilbake etter sommerferien! SFO starter opp fra tirsdag 4. august, med åpningstid fra 06.45-16.30. På grunn av korona vil all levering og henting skje i skolegården. Vi serverer mat igjen, brød og knekkebrød. 

Første skoledag er 17. august. 2.-7. klasse starter skoledagen som vanlig, 8.30. Dere vil motta nærmere informasjon på skooler om oppmøtested. 1. klasse har oppstart 9.30, og vil motta brev i posten med mer informasjon før skolestart.

Fagerheim skole har ca. 100 elever fra 1.- 7.trinn, og rett i overkant av 20 ansatte. Skolen ligger på Nykirke, ca. 15 minutter utenfor Horten sentrum, og er Horten kommunes minste barneskole.

Kontakt

Fagerheim skole
Kopstadveien 14, 3180 Nykirke, Sentralbord åpningstid 08.15-15.15.
Tlf: 48175888
Maria Thorvaldsen
Rektor
Mob: 99628739
SFO Fagerheim skole
Tlf: 97550199
Vivian Tafjord
Helsesykepleier
Mob: 40911787

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284