INFORMASJON ANG COVID-19 (KORONA)

Her vil vi samle informasjon om hva som skjer på Åsgården skole i forbindelse med Covid-19.

Følg også hjemmsiden til Horten kommune for siste nytt i kommunen.

INFORMASJON OM SKOLESKYSS OG SMITTEVERN - TRYKK HER (PDF, 184 kB)

 

HENTING OG LEVERING PÅ SFO

Henting og levering av barn på SFO foregår slik:

Smitten øker i samfunnet, derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på elever og ansatte. Vi oppfordrer til å la elevene gå til skole/Sfo uten voksen. Hold avstand til elever og ansatte også ute.

Dere leverer barnet ved SFO-inngang eller sender barnet fra parkeringsplassen. Personalet med krysselista vil sitte ved et bord rett innenfor døra ved inngangen.
Ved henting av barn skal dere også benytte SFO-inngang. Henvend deg til den ansatte som har krysselista og vi henter barnet.
Send en SMS dersom barnet skal sendes ut på parkeringa. Dere kan også ringe, men det kan være hektisk på telefonen til tider. Barn som skal gå alene hjem sendes hele og halve timer. Send SMS og avtal klokkeslett.

Minner om å holde avstand til andre ved inngangsdøra.

Telefonnummer 975 50189

 

TRAFIKKLYSMODELLEN

Alle grunn- og videregående skoler følger trafikklysmodellen som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Barneskolene i Horten er fortsatt på gult nivå, og det gjøres derfor ingen endringer for elevene.
Men vi gjør noen tiltak blant oss voksne:

Det er nå ikke ønskelig at foresatte går inn skolebygningene.
Med mindre dette er avtalt spesielt. Dette gjelder både i skole- og SFOtid og for ALLE trinn (også 1. trinn).

De fleste samarbeidsmøter vil bli holdt digital.

Utviklingssamtaler med få personer går som normalt hvis ikke annet er avtalt med kontaktlærer. Da med god avstand.

De ansatte skal ha hjemmekontor i størst i mulig grad.

For vår skole betyr det at lærerne er fysisk på skolen kun i tiden den enkelte underviser eller har andre oppgaver med elevene. Utenom dette vil lærerne oppfordres til å ha hjemmekontor og være tilgjengelige på e-post og via Teams.

Vi minner også om rådene til befolkningen fra folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/.../fakta/avstand-karantene-og-isolering/
 

2020-10-30 Karantenehus_Korona-karantene.png - Klikk for stort bilde

 

NÅR KAN BARNET KOMME TILBAKE PÅ SKOLEN?

Det er mange som lurer på hvilke regler som gjelder for sykefravær og hvor raskt et barn kan komme tilbake på skolen eller i barnehagen etter en luftveisinfeksjon. Vi følger retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter og vi ber om at alle viser solidaritet og følger anbefalingene. 

De nye retningslinjene legger vekt på allmenntilstanden for å vurdere når vi kan komme  tilbake på skole og barnehage. Det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering om vi er i god allmenntilstand, men kommuneoverlege Niels Kirkhus minner om at det er noen fellestrekk som det kan være lurt å huske på:

 1. Allmenntilstanden er god når du ikke føler deg syk eller slapp  -  og du er feberfri.
 2. Allmenntilstanden kan være god selv om du har noen restsymptomer som lett hoste og rennende nese.   
 3. Det er bedre med en ekstra dag hjemme enn en dag for tidlig tilbake for å hindre smittespredning av virus.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284