Åsgården skole

Klikk for stort bilde

 

Åsgården skole har ca. 220 elever fra 1.-7. trinn. På Åsgården SFO går det ca. 80 barn.

 

Åsgården skole er en to-parallell barneskole for barn i alderen 6 til 13 år (1. til 7. trinn) som opprinnelig ble bygd i 1971. Skolebygget brant i april 2010 og er revet.

I 2012 og 2013 har skolen blitt bygd opp igjen fra grunnen av. I byggeperioden holdt skolen til først på Klokkeråsen skole i Tønsberg (skoleåret 2011-2012) og så på Karljohansvern (KJV) i Horten (skoleåret 2012-2013 og frem til 27/9-13).

Skolen ligger i Åsgårdstrand i Horten kommune, ca. 10 km fra Horten i nord og 11 km fra Tønsberg i syd. Skolen har pt. ca 220 elever og 35 ansatte i skole og SFO. Skolen kan ha opp til 392 elever som tilsvarer 14 klasser på 28 elever. Skolens SFO blir benyttet av ca 80 barn.

Vi har en god blanding av unge og erfarne medarbeidere både i skole og SFO. Personalet har gode samarbeidsrutiner og et godt miljø både faglig og sosialt.

Skolen har et stort opparbeidet friområde med god plass til lek, ballspill og friidrettsaktiviteter. Det finnes oppmerkede baner til ballspill, varierte lekeapparater og en egen skog med bl.a. bålplass.  

Det er gang- og sykkelvei til skolen som gir en trygg skolevei for de fleste av våre elever.

Vi har kort og trygg vei til områder som er egnet til tema-/prosjektarbeid i emner som omhandler: skog, sjø, strand, myr, gårdsdrift, bykultur, kunst og håndverk, historiske steder, museum og bedriftsbesøk.

For å styrke samholdet i elevgruppa har vi aktivitets- og temadager samt regelmessige fellessamlinger med alle elevene.

Skolen har eget skolebibliotek som brukes av alle klassene. Noen av elevene på 7. trinn hjelper til med utlån av bøker. Vi har en egen skolebibliotekar Jan Egil Holther som er på skolen vår hver tirsdag kl. 08.30-12.00. I tillegg har folkebiblioteket vårt åpent i 2. etasje på skolen hver mandag kl. 14.00-19.00. 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Åsgården skole, Granåsveien 46, 3179 Åsgårdstrand

E-postadresse: asgarden.skole@horten.kommune.no
 

Kontakt

Åsgården skole
Granåsveien 36, 3179 Åsgårdstrand
Tlf: 97550157
Åsgården SFO
Tlf: 97550189
Mette Skaane
Rektor
Mob: 97550035
Henriette Hammelow-Berg
Helsesykepleier
Tlf: 97550469

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284