Betalingssatser for barnehage

Horten kommune følger Stortingets maksimalgrense for foreldrebetaling.
Det betales per måned i 11 måneder per år. juli er betalingsfri:

100 % plass: kr 3 230
  60 % plass: kr 1 938 (tilsvarer 25-30 timer)

 

BETALING FOR MAT

Per plass: kr 350,- pr. måned i kommunale barnehager.
Prisen kan variere i private barnehager.

 

MODERASJONSORDNINGER:

 

Søskenmoderasjon

 • Foresatte får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er 30 %, og for det tredje barnet og fler er det 50 % reduksjon.

  Søskenmoderasjon i kommunale barnehager innvilges automatisk. I de tilfeller der familien har barn i både kommunal- og privat barnehage må foresatte si fra i den private barnehagen for å få søskenmoderasjon.

 

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 • Dersom barnehageplassen koster mer enn 6% av husholdningens samlede brutto inntekt, dvs. inntil kr 592 167,- gis det moderasjon i foreldrebetalingen.
  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.
   
 • Barn 2, 3, 4- og 5-åringer (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdningen med lav inntekt.
  Gratis kjernetid på 20 timer i barnehage per uke. Husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr 566 100,- per år kan søke (pr. 1/8-21 økes denne til 583 650,-).

 

Man kan søke fortløpende og gjennom hele året.

 

Alle betalingsmoderasjoner (PDF, 652 kB) gis etter skriftlig søknad til barnehageadministrasjonen. 

Søknad om betalingsmoderasjon (PDF, 128 kB) sendes barnehagemyndigheten.
Les side 2 på søknaden nøye! Søknaden gjelder ikke før alle papirer ligger til grunn for utregning av samlet brutto inntekt i husholdningen.

Kontakt

Heidi Lona
Sekretær
Tlf: 33 08 55 75
Ranveig Aarvik
Konsulent
Tlf: 33 08 54 26

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284