Barnehagene i kommunen

I Horten har vi:

 

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Opptak til barnehage skjer samordnet for alle barnehagene og administreres av Tjenesteområdet barnehager.

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehagene er 1. mars! 

 

Vedtekter 

Vedtekter (PDF, 326 kB)for de kommunale barnehagene vedtas av kommunestyret. Det er utarbeidet en tjenestebeskrivelse (PDF, 307 kB)for barnehagene. 

Vedtekter for de private barnehagene blir vedtatt av hver enkelt barnehage og er å finne på barnehagenes egne websider og på søkeportalen. 

Se oversiktskart over alle barnehagene i Horten kommune under. 

 

    

 

     

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284