Barnehagemyndighet

 

 

Etablere barnehage?

 

Har du tanker om å starte en barnehage, ta kontakt med barnehageadministrasjonen for veiledning og videre saksgang.

Tilstrekkelig antall barnehageplasser er en lovpålagt kommunal oppgave. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Kommunen må i dimensjoneringen av behovet for antall barnehageplasser ta hensyn til barnehagenes vedtekter, tilflytting, brukernes ønsker og behov og behovet for plasser over og under tre år. (Barnehageloven §8 )

Kommunestyret har vedtatt en plan for Barnehagestruktur 2016 - 2019. (PDF, 491 kB) planen angir en struktur for kommunale og ikke-kommunale barnehageplasser de neste 4 årene innenfor barnehagelovens bestemmelser om barns rett til barnehageplass.

For mer informasjon kontakt barnehagesjef Hanne.Bakke@horten.kommune.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284