Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT arbeider med saker som gjelder barn og unges utvikling, trivsel og tilpassing. 

Tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.

Tjenesten arbeider både med enkeltindivid og i forhold til skoler og barnehager (systemnivå) Jf. Opplæringsloven.

Tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering i forbindelse med rett til spesialundervisning.

Vi arbeider med: 

 • funksjonshemninger 
 • lese-,skrive- og matematikkvansker 
 • språk og kommunikasjonsvansker 
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker 
 • samspillvansker mellom barn og voksne 
 • følelsesmessige vansker 
 • barn i sorg og krise 

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foresatte fra barnehage, skole og helsestasjon, eller ved direkte kontakt fra foresatte.

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Elisabeth Brettås
Leder PPT
Tlf: 33 08 55 63

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284