Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov kan,etter søknad (PDF, 329 kB), ha rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging dersom de har særlige behov for det.

Bjørnestien barnehage har en avdeling som er spesiellt tilrettelagt for barn med spesielle behov.

Alle barnehagene kan gi et tilrettelagt tilbud for barn med spesielle behov.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.Barnehageloven § 19a.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Tilretteleggingsplikten gjelder tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Barnehageloven § 19g.

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Barnehageloven § 19h.

For å søke om spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging benyttes dette søknadskjema (PDF, 329 kB).

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnehageloven § 19 c,d.

Barnet må henvises (PDF) til PPT før de kan utarbeide en sakkyndig vurdering.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284