Kosthold skole

 ​Omriss av hoppende barn. - Klikk for stort bilde

Et sunt kosthold er sammen med regelmessig fysisk aktivitet et grunnlag for god helse og minsker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og type 2-diabetes. Anbefalingene fra Helsedirektoratet tar sikte på å minske risikoen for disse sykdommene som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

 

 

Horten kommune og HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på disse anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Standard kostholdsplaner og felles innkjøpsavtale

 • Alle skoler/SFO serverer de samme produktene som handles inn fra felles leverandør.
 • Produktene er kvalitetssikret av kommunens ernæringsfaglig rådgiver  og tilsvarer anbefalinger når det gjelder salt, sukker, fett, kjøtt, grønnsaker, frukt/bær, nøtter/bønner/linser og fisk. Vi har også sett på innhold av tilsetningsstoffer.
 • Det er etablert en felles innkjøpsavtale hvor MENY vant anbudsrunden og leverer matvarer til hele oppvekst.
 • Barna har vært med på smaksprøver for å sikre at produktene også smaker godt.

 

Varmmat SFO

 • SFO serverer varm mat 1-2 ganger pr uke.
 • Kommunens sentralkjøkken leverer varm base og SFO tilbereder tilbehør selv, med hjelp fra de største barna på SFO.
 • Menyen er utviklet i samarbeid med foreldre, SFO ledere, leder sentralkjøkken og kommunens ernæringsfaglig rådgiver og tilsvarer anbefalingene fra Helsedirektoratet.
 • Menyene blir endret 4 ganger i året og rullerer 8 uker a gangen.

 

Matpakkebrosjyre – foreldresamarbeid

 • HOPP har utviklet egen matpakkebrosjyre til barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.
 • Brosjyren gir konkrete råd og tips om matpakker og beskriver hvorfor dette er viktig. Det vektlegges muntlig informasjon når brosjyren skal deles ut. Enten på foreldremøter eller i klasserommet, slik at foreldre og barn får et forhold til brosjyren.
 • Det meldes om en betraktelig forbedring av matpakker etter dette arbeidet startet.

 

Kul Mat

 • KulMat er et matlagingskurs for barn og unge som ønsker seg utdypende kunnskap i kokkefaget. Kurset har til hensikt å knytte sammen matkultur, kokkekunst og tradisjonelt mathåndverk samt fremme matglede og legge til rette for egne sensoriske erfaringer og helsefremmende vurderinger.  Målgruppen for kurs er 12 til 15 år.  KulMat er et samarbeid mellom kulturskolen, HOPP og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Barnas oppskriftssamling

 • Alle menyer som er utarbeidet og serveres på SFO legges i en mappe til barna så de kan lage denne maten hjemme.
 • Menyene baserer seg på et bærekraftig kosthold med enkle retter, gode råvarer og mye fisk og grønnsaker.
 • Mange barn har oppgitt i evaluering at de har begynt å spise fisk etter dette og ønsker å lage mer fisk hjemme, sammen med foreldre. Det ble derfor nødvendig å utvikle et verktøy så de fikk mulighet til det.

Skolefrokost ungdomsskole

 • Tiltaket ble foreslått på bakgrunn av nasjonal kartlegging ( skolemåltid) og en intern spørreundersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i Horten kommune, hvor 40 % oppga at de ikke spiser frokost.
 • Vi har startet opp med gratis frokost 2 dager pr uke på alle ungdomsskolene og vi har en oppslutning på ca 40 % av elevmassen – hvilket tilsvarer resultatet fra spørreundersøkelsen.
 • Hver skole har opprettet 1-2 frokostkontakter som står for serveringen og produkter bestilles fra egen frokostproduktliste, som bygger på listen fra SFO og barnehager.
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284