Fysisk aktivitet skole

Hopp-logo. - Klikk for stort bildeFysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

 

 I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Horten kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig. Det satses særlig på å redusere stillesitting i barneskole.

 

HOPP – læring

 • Faglig fysisk aktivitet satt i system 1. trinn - 7. trinn. Dette er en undervisningsmetode, forankret i L-06 (http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/) og HOPP, som brukes i Hortenskolen for økt læringsutbytte, bedre fysisk og psykisk helse og bedre læringsmiljø. Ved oppstart av HOPP – læring høsten 2015, har hovedfokus vært basisfagene( norsk, engelsk og matematikk).
 • Horten kommune har som målsetting at HOPP - læring gjennomføres minimum 30 minutter hver dag. HOPP-læring kan deles opp i mindre (5 – 15 min) økter slik at man får flere hopp - læringsøkter i løpet av en dag. Aktivitetene skal i hovedsak (ca. 80 %) være preget av moderat til høy intensitet, men aktiviteter som inneholder balanse- og motoriske øvinger er også en del av hopp - læringen. Når aktiviteter i friminuttene, kroppsøving og lovpålagt fysisk aktivitet for 5. – 7.trinn legges til, mener Horten kommune at Helsedirektoratets anbefaling om minimum 60 minutter aktivitet hver dag for barn og unge er ivaretatt.

Beskrivelse Hopp-læring - Klikk for stort bilde

Materiell

 • Hver skole har fått diverse utstyr som skal brukes ved gjennomføringen av HOPP – læring. ”Pakkene” er utviklet av ressursgruppen (lærere), og inneholder egenprodusert materiell samt innkjøpt utstyr fra eksterne leverandører. HOPP – læringskoordinatoren vurderer, sammen med skolene, utvidelse av utstyrspakkene fortløpende.

Felles elektronisk aktivitetsbank / idebank tilgjengelig for alle ansatte

 • HOPP har til nå utviklet en stor mengde pedagogisk materiell som benyttes i HOPP læring. Det samme skal skje for barnehager og SFO gjennom lærende nettverk. Mye av materiellet kan brukes på tvers av målgruppene og skal være till informasjon, inspirasjon og et raskt tilgjengelig verktøy for å drive spontan aktivitet i sin enhet. Her ligger også bilder og videoer fra enkelte aktiviteter. Aktivitetsbanken er under utvikling og er derfor foreløpig kun tilgjengelig internt.

Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte 

 • I samarbeid med Vestfold idrettskrets og Vestfold fylkeskommune ble det høsten 2014 avholdt kurs for alle (80 stk.) SFO-ansatte.
 • Målet er å legge til rette for mer organisert fysisk aktivitet på SFO for alle barn.
 • Skal stimulere til mer inkluderende aktiviteter, hvor alle barn kan delta, og sekundært inspirere barn til å drive med organisert idrett og aktiviteter på fritiden.

Lærende nettverk – ”Best practice”

 • På bakgrunn av ulik kompetanse og fokusområder for den enkelte SFO, er det viktig å etablere en ”minimum felles standard”. Det vil si hva Horten kommune forventer skal skje daglig, ukentlig og på årsbasis, når det gjelder fysisk aktivitet i SFO.
 • Det er derfor nedsatt grupper med ansatte fra de ulike SFO som skal lære av hverandre og dele gode ideer og innspill til ulik type fysisk aktivitet. Gruppen skal møtes 4 ganger i året og skal også ha ansvaret for å oppdatere den elektroniske aktivitetsbanken.
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284