Aktiviteter under 3 år: Øye/Hånd-koordinasjon

En viktig del for den motoriske utviklingen er å øve seg på øye - hånd - koordinasjonen. Her finnes fine forslag for aktiviteter som har fokus på akkurat dette.

 

"Ballonglek" - Blåbærlyngen barnehage

"Ballonglek" - Blåbærlyngen barnehage

Vi har valgt ballonger som aktivitet. Vi har 6 barn på 2-3år. Vi bruker et rom på avdelingen som er ryddet for leker- vi skal ha mange ballonger.
Små barn er kroppslig aktive og gjennom kroppen lærer de verden og seg selv å kjenne. Barns kontakt med andre barn starter ofte ned kroppslige signaler og aktivitet. Ved å stimulere kroppslig aktiviteter og sanseinntrykk tilegner og videreutvikler barna sine ferdigheter og kunnskaper. Mestring gir økt motivasjon. Gjennom lek stimuleres språkutvikling,verbal og nonverbal. Barna skal få bruke kroppen og sansene på dette.

Vi voksne blåser opp alle ballongene og barna tar så mange de orker. Vi viser barna hva vi kan gjøre- kaster ballongene opp i luften, til hverandre osv. Vi bokser også i ballongene. Barna velger selv hva de vil gjøre, vi heier og oppmuntrer der det er naturlig slik at barna opplever mestring.
Noen av barna sparker ballongene som en fotball. Det er mye løping og latter.  Alle barna er med på dette. De hopper omkring og ler, noen krabber for å få tak i flere ballonger. Et av barna finner ut at hun kan bruke ballongene til å slå løs på de voksne uten at dette er vondt- de andre hermer og gjør det samme.
Vi har hatt det morsomt sammen. Å gjøre noe sammen skaper samhold og det er fint å få en felles opplevelse.

Veldig fin variasjon: å tilby fluesmekk i tillegg, som barna kan bruke til enten å spille en form for "tennis" eller utforske, hvordan fluesmekk og ballonger fungerer sammen.


 


Til toppen

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284